Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm

Regering


Cypern är en oberoende, suverän republik med presidentstyre. Enligt 1960 års konstitution utövas den verkställande makten av presidenten (stats- och regeringschef). Presidenten röstas fram i allmänna val för en femårig mandatperiod och utövar den verkställande makten genom det ministerråd som han/hon utser. Posten som vice president, som enligt konstitutionen ska innehas av en turkcypriot, förblir vakant på grund av det turkcypriotiska ledarskapets vägran att medverka i regeringen. Av samma anledning innehas idag de ministerposter och tjänster inom offentliga organ som tilldelas turkcyprioterna av grekcyprioter.


Ministerrådet har följande sammansättning:

President: Nicos Anastasiades
Utrikesminister: Ioannis Kasoulides
Finansminister: Harris Georgiades
Inrikesminister: Socrates Hasikos
Försvarsminister: Christoforos Fokaides
Utbildnings- och kulturminister: Costas Kadis
Kommunikations- och infrastrukturminister: Marios Demetriades
Handels-, industri- och turismminister: Georgios Lakkotrypis
Jordbruks-, naturresurs- och miljöminister: Nicos Kouyialis
Arbetsmarknads- och socialförsäkringsminister: Zeta Emilianidou
Justitieminister: Ionas Nicolaou
Hälsominister: George Pamborides
Ställföreträdande minister för presidenten: Constantinos Petrides
Kommissionär för frågor gällande utlandsboende cyprioter samt religiösa grupper: Fotis Fotiou
Kommissionär med ansvar för miljön: Ioanna Panayotou
Chef för presidentens kansli:Mer information om presidenten och departementen finns på följande webbplatser:

Presidentkansliet: www.presidency.gov.cy
Utrikesministeriet: www.mfa.gov.cy
Försvarsministeriet: www.mod.gov.cy
Ministeriet för jordbruk, naturresurser och miljö: www.moa.gov.cy
Justitieministeriet: www.mjpo.gov.cy
Handel, industri och turismministeriet: www.mcit.gov.cy
Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet: www.mlsi.gov.cy
Inrikesministeriet: www.moi.gov.cy
Finansministeriet: www.mof.gov.cy
Utbildnings- och kulturministeriet: www.moec.gov.cy
Kommunikations- och infrastrukturministeriet: www.mcw.gov.cy
Hälsoministeriet: www.moh.gov.cyLagstiftande makt

Den lagstiftande makten utövas av representanthuset. Dess ledamöter väljs för en femårsperiod. Till en början bestod representanthuset av 50 ledamöter, av vilka 35 skulle vara grekcyprioter och 15 turkcyprioter. Genom en grundlagsändring 1985 ökade antalet platser till 80; 56 tilldelades grekcyprioterna och 24 reserverades för turkcyprioterna.

Efter parlamentsvalet den 20 maj 2011, ser fördelningen i representanthuset ut som följer:

Democratic Rally: 20
AKEL - Left - New Forces: 19
Democratic Rally (DIKO): 9
Movement of Social Democrats (EDEK): 5
European Party (EVROKO): 2
Green Party: 1

Den 20 juni 2011 valdes Omirou L. Giannakis, ordförande i EDEK, till representanthusets ordförande.


Eftersom posten som vice president är vakant, tjänar representanthusets ordförande som tillförordnad president då presidenten är utomlands. Efter att de turkcypriotiska representanterna drog sig tillbaka 1964 har representanthuset fortsatt sitt arbete med endast de grekcypriotiska ledamöterna. Enligt 1960 års konstitution väljer också de maronitiska, armeniska och latinska befolkningsgrupperna representanter som deltar i möten, men utan rätt att delta i överläggningarna. De konsulteras särskilt i frågor som rör respektive religiösa grupper.Dömande makt

Rättvisa skipas av öns separata och oberoende domstolar. I enlighet med 1960 års konstitution och annan gällande lagstiftning, har följande oberoende rättsinstanser inrättats:

Högsta Domstolen, assisrätter (ung. tingsrätter), och distriktsdomstolar.Oberoende ämbetsmän och organ

Ett antal ämbetsmän och organ är oberoende och tillhör inte något ministerium:

• Justitiekanslern
• Riksrevisorn
• Chefen för Cyperns Centralbank
• Förvaltningsombudsmannen
• Tjänstemannakommissionen för den offentliga sektorn
• Utbildningskommissionen
• Planeringsbyrån
• Riksgälden
• Konkurrensverket
• Post- och telestyrelsen
• Energimyndigheten
• Organisationen för jordbruksbetalningar
• Myndigheten för skydd av personuppgifter
• Myndigheten för tillsyn och utveckling av kooperativa föreningar
• Internrevisionstjänsten
• Kommissionen för tillsyn av statligt stöd
• Myndigheten för granskning av offentlig upphandling
• Lagrådet
• Skattedomstolen
• Finansinspektionen
• Myndigheten för radio och tv
• Myndigheten för asylfrågor
• Barnombudsmannen
Mer information:

Press- och informationsbyrån: www.moi.gov.cy/pio
Representanthuset: www.parliament.cy
Utrikesministeriet: www.mfa.gov.cyOIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange