Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm

Historia


Cyperns historia tillhör en av världens äldsta. Arkeologiska fynd visar att den går 11 000 år tillbaka i tiden, till 8000-talet f.Kr. (stenåldern).

När koppar upptäcktes i Cypern under 2000-talet f.Kr. förde det rikedom och handel till ön. Men trots Cyperns geografiska placering i gränslandet mellan tre kontinenter - Europa, Asien och Afrika - och som en mötesplats för stora världs civilisationer, har Cypern i århundraden utvecklat och underhållit sin egen civilisation.

Greker från Mykene och Akaia bosatte sig på ön mellan 1200- och 1000- talet f.Kr. De introducerade det grekiska språket och kulturen, vilka bevaras av grekcyprioterna än idag.

I slutet av 300-talet f.Kr. blev Cypern del av Alexander den Stores rike. Den hellenistiska perioden tog slut år 30 f.Kr. då Cypern blev en del av Romerska riket fram till 300-talet.

År 330 e.Kr. var Cypern en del av det romerska riket och senare i det bysantinska riket, och förblev så fram till 1100-talet. Under korstågen erövrades Cypern av Richard Lejonhjärta följt av frankerna och venetianerna.

1571 erövrades Cypern av ottomanerna och 1878 överläts det till Storbritannien. 1914 annekterade Storbritannien ön och 1923 avstod Turkiet, enligt Lausannefördraget, alla anspråk på ön. 1925 utropades Cypern till brittisk kronkoloni.

1955 förde grekcyprioterna en befrielsekamp mot det brittiska styret och ön blev självständig 1960.

2004 blev Cypern medlem i Europeiska Unionen.


Kronologi

• Yngre stenåldern 8000-t - 3000-t f.Kr.
• Kopparåldern, mitten av 3000-t - 2000-t f.Kr.
• Bronsåldern mitten av 2000-t - sena 1000-t f.Kr.
• Järnåldern 0000-t f.Kr.
• Arkaiska perioden 800 - 500 f.Kr.
• Klassiska perioden 480 - 310 f.Kr.
• Hellenistiska perioden 310 - 30 f.Kr.
• Romerska perioden 30 f.Kr. - 330 e.Kr.
• Bysantinska perioden 330 - 1191 e.Kr.
• Cypern under korsfararna 1191 - 1192
• Frankiska perioden 1192 till 1489
• Venetianska perioden 1489 - 1571
• Ottomanska perioden 1571 - 1878
• Brittiska perioden 1878 - 1960
• Republiken Cypern utropas 1960
• Republiken Cypern går med EU 2004


Related Files:
RoC - from 1960 to the present day.pdf
This file requires Acrobat Reader to open (Size: 630,55Kb)
HISTORICAL OVERVIEW.pdf
This file requires Acrobat Reader to open (Size: 8813,34Kb)


OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange