Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm

Formulär / dokument


Pass


Alla cypriotiska medborgare är berättigade till ett cypriotiskt pass.


Vad är ett biometriskt pass?

Biometriska pass är elektroniska dokument som lagrar innehavarens biometriska uppgifter, vilka framgår av namnet.

Biometriska pass utfärdas av Cypern sedan 13/12/2010, i enlighet med förordning (EC) nr 2252/2004 av den 13 december 2004, om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna samt enligt internationell standard fastställd av ICAO (International Civil Aviation Organization).

De biometriska passen har ett mikrochip i vilket innehavarens biometriska uppgifter, såsom fingeravtryck, biometriskt fotografi och digital signatur, lagras.

Användningen av biometriska uppgifter, som är unika, mätbara, fysiska egenskaper hos varje individ, både intygar passinnehavarens identitet samt bidrar till att hantera den ökade användningen av falska resehandlingar. Ovannämnda biometriska data (biometrisk fotografi, digital signatur och fingeravtryck) tas på Republiken Cyperns ambassad i Stockholm därför måste alla komma personligen för att lämna in sin ansökan.


Nödvändiga handlingar:

• Ansökan (formulär M.9G/T - se sidans botten)
• Cypriotiskt identitetskort
• Vigselattest (för gifta kvinnor)


Personer som ansöker om cypriotiskt pass eller en resehandling för första gången ska tillhandahålla följande handlingar:

• Födelsebevis eller personbevis (original)
• Cypriotiskt medborgarskapscertifikat (om den sökande har förvärvat cypriotiskt medborgarskap genom registrering eller naturalisation)Handläggningsenheten förbehåller sig rätten att begära in ytterligare handlingar om så bedöms vara nödvändigt.


Giltighetstiden för biometriska pass är tio år för vuxna och fem år för minderåriga.Förlust av pass


Tillsammans med ansökan om ersättning av borttappat pass, skall följande handlingar lämnas in:

• Polisrapport som bestyrker förlust av pass
• En skriftlig sanningsförsäkran om omständigheterna kring förlusten (se relevanta dokument vid sidans botten)


Då passet tappats bort eller stulits är utfärdandeavgiften för nytt pass dubbelt så hög.Utfärdande av pass till minderåriga


Pass utfärdas till minderåriga, förutsatt att:

• Ett skriftligt samtycke ges av båda föräldrarna, eller
• Ett skriftligt samtycke ges av den förälder som enligt domslut har ensam vårdnad av barnet, eller
• En av de två föräldrarna ger sitt samtycke, om den andra varaktigt bor utomlands eller lever på okänd adress, eller
• Modern ger sitt samtycke om barnets far är okänd.


Ambassaden i Stockholm tar emot ansökningar om utfärdande av pass från cypriotiska medborgare som bor eller reser i Sverige, Norge och Lettland.


Avgifter

Avgifter erläggs kontant vid ansökningstillfället.


Tillfälligt resedokument: 20 €
Biometriskt pass: 70 €
Pass för begränsad tids (för minderåriga): 45 €


För mer information kontakta ambassadens konsulära avdelning på 08-245008.Related Files:

Download file type Acrobat Application for passport.pdfocx Statement in case of lost passport.docxOIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange