Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της  Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο

Αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2017

1 Ιανουαρίου
2 Ιανουαρίου
6 Ιανουαρίου
27 Φεβρουαρίου
25 Μαρτίου
14 Απριλίου
17 Απριλίου
18 Απριλίου
1 Μαίου
9 Μαίου
30 Ιουνίου
24 Αυγούστου
1 Οκτωβρίου
25 Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου

ΑΡΓΙΕΣ 2018

1 Ιανουαρίου
2 Ιανουαρίου
8 Ιανουαρίου
8 Μαρτίου
25 Μαρτίου
6 Απριλίου
9 Απριλίου
10 Απριλίου
1 Μαίου
9 Μαίου
24 Αυγούστου
1 Οκτωβρίου
24 Δεκεμβρίου
25 Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου


Ανακοινώσεις

Twitter