Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της  Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο


Ώρες Εργασίας


Δευτέρα – Παρασκευή
Από 09:00 μέχρι 17:00

Υποβολή αιτήσεων θεώρησης:
Δευτέρα – Παρασκευή
Από 10:00 μέχρι 13:00

Παραλαβή θεωρήσεων:
Δευτέρα – Παρασκευή
Από 15:00 μέχρι 16:00


Ανακοινώσεις

Twitter

CTO

HIGHER EDUCATION