Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της  Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο


Επικοινωνία


Διεύθυνση της Πρεσβείας και του Προξενικού Τμήματος (βίζες): Οδός Μπουλβάρνο-Κουντριάβσκα (πρώην Βορόβσκογο) 24, 2ος όροφος, Κίεβο 01601

Τηλέφωνο του Προξενικού Τμήματος: +38044 4996451
E-mail της Πρεσβείας: visa-kiev@mfa.gov.cy

Τηλέφωνο της Πρεσβείας: +38044 4996450
Τηλ: +357 99 660129 (μη εργάσιμες ώρες)
E-mail της Πρεσβείας:
 embassykiev@mfa.gov.cy

Πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου καθώς και άλλα προξενικά θέματα παρέχονται τηλεφωνικώς:
από 09:00 μέχρι 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

Ημέρες επίσκεψης του Προξενικού Τμήματος:
Από 10:00 μέχρι 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
- υποβολή αιτήσεων για θεώρηση εισόδου
- επιστροφή διαβατηρίων / προξενικών εγγράφων
- άλλες προξενικές υπηρεσίες όπως πιστοποίηση υπογραφής, true copy εγγράφων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων.Ανακοινώσεις

Twitter

D.Ministry of Tourism

HIGHER EDUCATION

Facebook