Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της  Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο


Επικοινωνία


Διεύθυνση της Πρεσβείας και του Προξενικού Τμήματος (βίζες): Οδός Μπουλβάρνο-Κουντριάβσκα (πρώην Βορόβσκογο) 24, 2ος όροφος, Κίεβο 01601

Τηλέφωνο του Προξενικού Τμήματος: +38044 4996451 (πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου καθώς και άλλα προξενικά θέματα παρέχονται τηλεφωνικώς μεταξύ των ωρών 15:30 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή).
Αποστολή Provisa: visa-kiev@mfa.gov.cy

Τηλέφωνο της Πρεσβείας: +38044 4996450
Τηλ: +357 99 660129 (μη εργάσιμες ώρες)
E-mail της Πρεσβείας:
 embassykiev@mfa.gov.cy

Φαξ της Πρεσβείας και του Προξενικού Τμήματος: +38044 4996453

Ώρες εργασίας της Πρεσβείας και του Προξενικού Τμήματος: από 09:00 μέχρι 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

Ημέρες επίσκεψης του Προξενικού Τμήματος:
Από 10:00 μέχρι 13:00 (Δευτέρα -Παρασκευή) - υποβολή αιτήσεων θεώρησης
Από 15:00 μέχρι 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή) - παραλαβή θεωρήσεων

Πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου καθώς και άλλα προξενικά θέματα παρέχονται τηλεφωνικώς μεταξύ των ωρών: 15:30 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή).Ανακοινώσεις

Twitter

CTO

HIGHER EDUCATION

Facebook