Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη


ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑTo Yπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις και τις περιπτώσεις όπου λόγω κρίσεων σε Τρίτες Χώρες ελλοχεύουν κίνδυνοι για Κύπριους πολίτες. Με στόχο την προστασία των Κυπρίων πολιτών και τη διευκόλυνση τους, το Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει σχετικές Ταξιδιωτικές Οδηγίες. Οι Ταξιδιωτικές Οδηγίες αντανακλούν μια προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων που ελλοχεύουν για Κύπριους πολίτες που ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες και βασίζονται στις καλύτερες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Υπουργείο. Οι πληροφορίες συλλέγονται από τις εκθέσεις των Κυπριακών Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών στο εξωτερικό και από Ταξιδιωτικές Οδηγίες που εκδίδονται από άλλες χώρες, ιδιαίτερα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Οι Κύπριοι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν πάντοτε με το Υπουργείο Εξωτερικών και να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Σημειώνεται ότι, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι Ταξιδιωτικές Οδηγίες που προσφέρονται από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ακριβείς και ενημερωμένες, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως οριστικές ή ολοκληρωμένες από κάθε άποψη. Επίσης, η έλλειψη συγκεκριμένης Ταξιδιωτικής Οδηγίας για συγκεκριμένη χώρα (ή περιοχή), δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι είναι πάντοτε ασφαλής η επίσκεψη εκεί. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ραγδαία από τη μια μέρα στην άλλη και από το ένα μέρος μιας χώρας σε άλλο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι την τελική ευθύνη για τη πραγματοποίηση ενός ταξιδιού έχει πάντοτε ο ίδιος ο ταξιδιώτης κι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τραυματισμό ή απώλεια, αν κάποιος βασίστηκε σε πληροφορίες που δόθηκαν στην ιστοσελίδα του.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά ταξιδωτικές οδηγίες για τρίτες χώρες μεταφερθείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ταξιδιωτική Οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19.pdf


Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

Agrotourism

police

Flavours of Cyprus