Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη


Εγγραφή Τουριστικών ΓραφείωνΣύστημα Διαπίστευσης Τουριστικών Πρακτορείων

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ο κάθε αιτητής υποχρεούται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο Γενικό Προξενείο για να υποβάλει αίτηση για θεώρηση εισόδου. Επίσης, βάσει του Κώδικα Θεωρήσεων της ΕΕ, το Γενικό Προξενείο μπορεί να δέχεται αιτήσεις για τουριστικές θεωρήσεις από τουριστικούς πράκτορες που έχουν λάβει διαπίστευση/εγγραφή στο Γενικό Προξενείο. Σημαντικός όρος για την αποδοχή της αίτησης είναι όπως ο αιτητής/ενδιαφερόμενος να έχει αγοράσει πλήρες πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών από κάποιο διαπιστευμένο πρακτορείο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύστημα διαπίστευσης ταξιδιωτικών πρακτορείων εισήχθηκε από το Γενικό Προξενείο το Μάιο του 2006. Η συνεργασία με εμπορικούς διαμεσολαβητές για την υποβολή αιτήσεων γίνεται βάσει του Κώδικα Θεωρήσεων της ΕΕ και ιδιαίτερα του άρθρου 45.

Η διαπίστευση μπορεί να γίνει νοουμένου ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

(α) ο τουριστικός πράκτορας/εμπορικός διαμεσολαβήτης εδρεύει/διατηρεί γραφείο/αντιπροσωπεία εντός της προξενικής περιφέρειας του Γενικού Προξενείου.

(β) ο τουριστικός πράκτορας/εμπορικός διαμεσολαβήτης έχει άδεια/ εγγραφή στο ενωποιημένο ομοσπονδιακό μητρώο τουριστικών πρακτορείων.

(γ) ο τουριστικός πράκτορας/εμπορικός διαμεσολαβήτης έχει συμβάσεις με εμπορικούς εταίρους εγκατεστημένους στην Κυπριακή Δημοκρατία και προσφέρουν κατάλυμα και άλλες υπηρεσίες στα πλαίσια οργανωμένου ταξιδιού.

(δ) ο τουριστικός πράκτορας/εμπορικός διαμεσολαβήτης έχει συμβάσεις με εταιρείες μεταφορών, που περιλαμβάνουν εξερχόμενο ταξίδι, καθώς και εξασφαλισμένο και μη τροποποιήσιμο ταξίδι επιστροφής.

Η εγγραφή γίνεται δωρεάν και ισχύει μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου χρόνου.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Η διαπίστευση γίνεται με την υποβολή, από μέρους του τουριστικού πράκτορα, των εξής εγγράφων:

(а) δεόντως συμπληρωμένη, υπογραμμένη και σφραγισμένη αίτηση (το έντυπο επισυνάπτεται).

(β) πιστοποιημένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο ενωποιημένο ομοσπονδιακό μητρώο τουριστικών πρακτορείων.

(γ) αντίγραφα συμφωνιών με τουριστικά γραφεία και τουριστικούς οργανισμούς της Κύπρου (ξενοδοχεία, τουριστικούς πράκτορες. Κατά την υποβολή των εγγράφων ο πράκτορας πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει τα πρωτότυπα).

(δ) αντίγραφα συμφωνιών με αερομεταφορείς που πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς την Κύπρο. (Κατά την υποβολή των εγγράφων ο πράκτορας πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει τα πρωτότυπα).

(ε) πληρεξούσια έγγραφα που εξουσιοδοτούν δύο κλητήρες να υποβάλλουν αιτήσεις για θεωρήσεις εισόδου εκ μέρους των πελατών του συγκεκριμένου πρακτορείου (τα αντίγραφα των διαβατηρίων πρέπει να επισυνάπτονται).

(ζ) δείγματα υπογραφών των υπαλλήλων που έχουν εξουσιοδότηση να υπογράφουν τα ακόλουθα έγγραφα (σε επιστολόχαρτο της εταιρείας):
- κατάσταση ονομάτων των αιτητών, οι οποίοι υποβάλλονται από τον τουριστικό πράκτορα στο Τμήμα Θεωρήσεων του Γενικού Προξενείου (τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να υπογράφονται από Γενικό Διευθυντή/Επικεφαλής της εταιρείας στη βορειοδυτική περιοχή της Ρωσίας / επικεφαλής τμήματος).
- ταξιδιωτικά έγγραφα (κρατήσεις ξενοδοχείου/αεροπορικά εισητήρια). Αυτά μπορούν να υπογράφονται επίσης από Γενικό Διευθυντή/Επικεφαλής της εταιρείας στη βορειοδυτική περιοχή της Ρωσίας / επικεφαλής τμήματος καθώς και από τους διαχειριστές κρατήσεων.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις διαπίστευσης που έχουν συμπληρωθεί με το χέρι δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η πλήρης αίτηση διαπίστευσης πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα θεωρήσεων του Γενικού Προξενείου μέχρι την 1η Απριλίου 2019.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΕΝΤΥΠΟ διαπίστευσης τουριστικών πρακτορείων.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 40,67Kb)

Coronavirus 2019

Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

Agrotourism

police

Flavours of Cyprus