Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό

Προσωπικό


Ελένη Παπανικολάου
Αν. Αρχηγός Αποστολής / Πρόξενος
Ηλ. ταχυδρομείο: epapanicolaou@mfa.gov.cy

Ελπιδοφόρος Ηλία
Εμπορικός Σύμβουλος
Ηλ. ταχυδρομείο: info@cyprustradelebanon.com

Eliana Mouradikian
Ανώτερη Γραφέας (Διοίκηση/Λογιστήριο)
Ηλ. Ταχυδρομείο: emouradikian@mfa.gov.cy

Elite Khattar
Ιδιαιτέρα Πρέσβεως
Ηλ. ταχυδρομείο: beirutembassy@mfa.gov.cy

Serge Bou Samra
Αρχείο / Λογιστήριο

Hλ. ταχυδρομείο: beirutaccounts@mfa.gov.cy

Emile
Abou Mansour
Προξενικός Βοηθός
Ηλ. ταχυδρομείο:
beirutconsulate@mfa.gov.cy

Hrag Taniel
Bakalbashian
Προξενικός Βοηθός
Ηλ. ταχυδρομείο:
beirutconsulate@mfa.gov.cy


No documents foundΔΑΑΕ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων

Οίκαδε

facebook

Cyprus Fact Sheet

Twitter

CTO