Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό

Αποστολή και Σύντομο Ιστορικό


Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στο άνοιγμα Διπλωματικής Αποστολής στο Λίβανο το 2002, ως επιστέγασμα των ήδη εξαίρετων διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.

Αποστολή της Πρεσβείας είναι η προώθηση των συμφερόντων της Δημοκρατίας στο Λίβανο, η σύσφιξη και εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των ιστορικά σημαντικών δεσμών που ενώνουν τις δύο χώρες.

Ειδικότερα, η Πρεσβεία εργάζεται για την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με το Λίβανο, ενώ παρέχει προξενικές υπηρεσίες σε Κύπριους πολίτες που επισκέπτονται ή διαμένουν μόνιμα στο Λίβανο, καθώς επίσης και σε άτομα που επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Κύπρο.

Η Πρεσβεία είναι παράλληλα διαπιστευμένη στη Συρία.


-


ΔΑΑΕ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων

Οίκαδε

facebook

Cyprus Fact Sheet

Twitter

CTO