Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό

Θεωρήσεις Εισόδου

Οι αιτητές για θεώρηση εισόδου πρέπει να αποτείνονται σε:

VFS Global
1st Floor, Gefinor Center, Hamra, Beirut
Email: info.cypleb@vfshelpline.com
Helpline No: +961 1 743643

Contact information: 
http://www.vfsglobal.com/cyprus/lebanon/contact_us.htmlΈγγραφα που απαιτούνται:

1) Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου

2) Διαβατήριο και αντίγραφο διαβατηρίου

3) Έγγραφο πιστοποίησης εργοδότησης

4) Κράτηση σε Ξενοδοχείο ή Πιστοποιητικό ανάληψης ευθύνης / φιλοξενίας

5) Πιστοποιητικό τραπεζικού λογαριασμού, των τριών (3) τελευταίων τουλάχιστον μηνών.

6) Άτομα κάτω των 18, που σκοπεύουν να μεταβούν στην Κύπρο χωρίς τον/τους κηδεμόνα/ες τους, πρέπει να παρουσιάσουν έγγραφο υπογεγραμμένο και από τους δύο γονείς και πιστοποιημένο από το Δήμαρχο της περιοχής στην οποία διαβιούν.
Σε περίπτωση που τα ανήλικα τέκνα συνοδεύονται από τον ένα γονέα μόνο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν γραπτή εξουσιοδότηση του άλλου γονέα.

Κάτοχοι διπλής ή πολλαπλής θεώρησης εισόδου τύπου Σένγκεν εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής κυπριακής θεώρησης εισόδου, όπως επίσης και οι κάτοχοι διπλής ή πολλαπλών εισόδων εθνικών θεωρήσεων Ρουμανίας, Κροατίας και Βουλγαρίας.

7) Φοιτητές ανώτερων και ανώτατων Σχολών θα πρέπει να παρουσιάσουν 1) αντίγραφο της φοιτητικής ταυτότητάς τους ή σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής και 2) πιστοποιητικό τραπεζικού λογαριασμού των γονέων, των τριών (3) τελευταίων μηνών.

9) Μέλη οικιακού προσωπικού, που συνοδεύουν τον εργοδότη τους θα πρέπει να προσκομίζουν έγκυρη άδεια παραμονής και άδειας εργασίας στο Λίβανο

10) Κάτοχοι διαβατηρίων ΟΗΕ μπορούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο χωρίς θεώρηση εισόδου, ενώ σε μέλη της UNIFIL, που κατέχουν ταυτότητα της Δύναμης παραχωρείται θεώρηση εισόδου αμά τη αφίξει στο σημείο εισόδου της Δημοκρατίας.

Κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπηκόοι δε χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχει εδώ:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/2B84D08747DE9EAAC2258019003D2AC1?OpenDocument .
Σχετικά Αρχεία:

APPLICATION FOR VISA.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 119,84Kb)
ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY FOR HOSTING.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 73,21Kb)

ΔΑΑΕ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων

Οίκαδε

facebook

Cyprus Fact Sheet

Twitter

CTO