Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό

Λοιπές Προξενικές Υπηρεσίες
1. Η Πρεσβεία προσφέρει προξενικές υπηρεσίες σε Κύπριους υπηκόους που διαμένουν στo Λίβανο και τη Συρία και παρέχει βοήθεια, όταν αυτό απαιτείται, σε Κύπριους πολίτες που επισκέπτονται αυτές τις χώρες. Επιπλέον, υπηρεσίες προσφέρονται σε πολίτες του Λιβάνου και Συρίας.

2. Το Προξενικό Τμήμα δέχεται, μεταξύ άλλων, αιτήσεις για την έκδοση επίσημων εγγράφων από την Κυπριακή Δημοκρατία, πιστοποιεί έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα τμημάτων ή υπαλλήλων της Κυπριακής κυβέρνησης και πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής.

Ώρες Υποδοχής Κοινού για Πιστοποιήσεις: Τρίτη και Πέμπτη, 10.00 - 12.00.

3. Για τους Κύπριους που επιθυμούν έκδοση διαβατηρίου και λοιπών προξενικών εγγράφων, παράκληση για διευθέτηση ραντεβού, στην ηλ. διεύθυνση:
beirutconsulate@mfa.gov.cy

4.
Περιπτώσεις γονικών απαγωγών: σε περίπτωση απαγωγής ανήλικου τέκνου, το ενδιαφερόμενο μέρος παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας για σκοπούς προξενικής αρωγής.

Κατάλογος του Δικηγορικού Συλλόγου Βηρυτού υπάρχει εδώ:
https://bba.org.lb/en ,ενώ παράλληλα το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να επικοινωνήσει με τους εξής Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), α) ABBAD (http://www.abaadmena.org/about), β) UPEL (http://www.upel.org/) και γ) HIMAYA (https://www.himaya.org/content/child-protection).

Σημειώνεται πως ο κατάλογος των Δικηγόρων που αναγράφονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Βηρυτού είναι απλά καθοδηγητικός. Η Πρεσβεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις οποίες πράξεις / ενέργειες / παραλείψεις των Νομικών που εμπεριέχονται σε αυτόν.


5. Οι Κύπριοι που διαμένουν στο Λίβανο παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και το αποστείλουν, συμπληρωμένο, στην ηλ. διεύθυνση
beirutconsulate@mfa.gov.cy . Σημειώνεται πως όλα τα δοθέντα στοιχεία θα είναι για αποκλειστική ενημέρωση της Πρεσβείας.

Επίσης, οι Κύπριοι που επισκέπτονται ή διαβιούν στο Λίβανο μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν εθελοντικά στον ιστότοπο "Οίκαδε" του Υπουργείου Εξωτερικών, για σκοπούς προξενικής βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (για περισσότερες πληροφορίες στο:
www.oikade.gov.cy) .
Σχετικά Αρχεία:

Registration Form for Cypriot Nationals residing in Lebanon.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 259,57Kb)

ΔΑΑΕ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων

Οίκαδε

facebook

Cyprus Fact Sheet

Twitter

CTO