Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλως ορίσατε στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Κύπρου στο Λίβανο.

Ελπίζουμε οι πληροφορίες που υπάρχουν εδώ να είναι χρήσιμες τόσο για τους Κύπριους που επισκέπτονται, ζουν και εργάζονται στο Λίβανο, όσο και για τους Λιβανέζους φίλους μας που επιθυμούν να επισκεφθούν, να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Κύπρο ή να γνωρίσουν καλύτερα την πλούσια σε Ιστορία και πολιτισμό χώρα μας.

Οι εισηγήσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.

Καλή πλοήγηση!
REPUBLIC OF CYPRUS ‐ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IN LEBANON
Κενή Θέση
Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Λίβανο αναζητεί κατάλληλο προσοντούχο προσωπικό
για την θέση Ιδιαιτέρας Πρέσβη (προσωρινή εργοδότηση στον κλίμακα Ε.Ε. Grade 3, Step 1) για
περίοδο τριών μηνών από 1 Οκτωβρίου, 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, 2024.
Αρμοδιότητες:
*Λήψη και προώθηση κλήσεων και κατανομή αλληλογραφίας
*Τήρηση ημερολογίου και προγραμματισμός συναντήσεων και ραντεβού
*Διεκπεραίωση επίσημης αλληλογραφίας
*Παροχή γραφειακής υποστήριξης
*Δυνατότητα εργασίας πέραν κανονικού ωραρίου
*Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ανατεθεί από Αρχηγό Διπλωματικής Αποστολής
*Αρχειοθέτηση
Προσόντα:
*Απολυτήριο Λυκείου. Η κατοχή Πανεπιστημιακού διπλώματος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
*Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση Αραβικής γλώσσας. Γνώση Γαλλικής και
Ελληνικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
*Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ιδιαιτέρας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Γνώσεις και ικανότητες:
*Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων και οργάνωση της καθημερινής εργασίας με σειρά
προτεραιότητας
*Άριστος προφορικός και γραπτός λόγος
*Οργανωτικότητα
*Γνώση προγραμμάτων και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
*Ικανότητα να ακολουθεί οδηγίες
*Αποδοτικότητα και αξιοπιστία
*Ομαδικό πνεύμα
*Ακεραιότητα χαρακτήρα
*Διακριτικότητα και εχεμύθεια
Αίτηση:
Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν της αιτήσεις τους (CV και Cover Letter) στο
jawab@mfa.gov.cy μέχρι την 15ην Ιουλίου, 2024 και ώρα 15:00.
Μόνο προεπιλεγμένοι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.
Υποψήφιοι πιθανών να κληθούν σε γραπτή εξέταση ή/και συνέντευξη.
Τα κριτήρια και η τελική απόφαση για επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου, όπως επίσης και η
ακύρωση της θέσης, βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της Πρεσβείας.
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου, 20241.Travel Advice & Registration for Cypriots

2 Short Stay Visa

3.Legalization & Certification

4.Other Consular Services

ΔΑΑΕ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων

Οίκαδε

facebook

Cyprus Fact Sheet

Twitter

CTO