Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους

Όταν ταξιδεύουν προς τη Σουηδία, Νορβηγία ή Λετονία, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα που έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2008 και φέρει ημερομηνία λήξης. Παλιότερα δελτία ταυτότητας δεν γίνονται δεκτά από τις παραπάνω χώρες.


ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange