Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη

Διμερείς Συμφωνίες

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Σουηδίας και της Κύπρου ξεκίνησαν το 1960, όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος. Το 1994 η Κύπρος άνοιξε πρεσβεία στη Στοκχόλμη, ενώ η Σουηδία άνοιξε Πρεσβεία στη Λευκωσία το 2004.

Έντεκα διμερείς συμφωνίες έχουν συναφθεί μεταξύ της Κύπρου και της Σουηδίας που περιλαμβάνουν:

1. Σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας
Ανταλλαγή επιστολών
Βηρυττός, 5 Δεκεμβρίου και Λευκωσία, 12 Δεκεμβρίου 1960

2. Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους Εισοδήματος
Σύμβαση της 25ης Οκτωβρίου 1988

3. Ανταλλαγή Επιστολών που συνιστούν Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Κατάργηση των Απαιτήσεων Θεώρησης και Τελών Θεώρησης
Βηρυττός, 3 Ιανουαρίου 1963 και Λευκωσία, 8 Ιανουαρίου 1963

4. Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με τις Εμπορικές Τακτικές Αεροπορικές Μεταφορές, με Παράρτημα
Λευκωσία, 26 Ιανουαρίου 1963
Ετέθη σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 1964

5. Συμφωνία μεταξύ των Ταχυδρομικών Διοικήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με την Ανταλλαγή Χρηματικών Εντολών
Στοκχόλμη, 30 Νοεμβρίου 1976 και Λευκωσία, 6 Δεκεμβρίου 1976
Ετέθη σε ισχύ

6. Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση με τους Φόρους Εισοδήματος
Λονδίνο, 25 Οκτωβρίου 1988
Ετέθη σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου 1989

7. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Επιβατών και Εμπορευμάτων, και Πρόσθετο Πρωτόκολλο
Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 1993
Ετέθη σε ισχύ

8. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με την Επανεισδοχή Προσώπων και Πρωτόκολλο σχετικά με την Εφαρμογή της Συμφωνίας
Λευκωσία, 26 Ιανουαρίου 2005
Ετέθη σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2006

9. Ανταλλαγή Διακοινώσεων που συνιστούν και Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Βασιλικής Σουηδικής Κυβέρνησης σχετικά με το δικαίωμα της παρουσίας του σουηδικού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και άλλων εργαζομένων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ιστιοπλοΐα σκαφών στα χωρικά ύδατα, και τη χρήση του εναέριου χώρου και των δρόμων από αεροσκάφη και οχήματα εδάφους
Λευκωσία, 8 και 17 Νοεμβρίου 2006
Ετέθη σε ισχύ στις 17 Νοεμβρίου 2006ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange