Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη

Προσωπικό Πρεσβείας

Πρέσβης: -

Αν. Επικεφαλής Πρεσβείας / Πρόξενος: -

Ιδιαίτερος Γραμματέας Πρέσβη: κος Ιωάννης Μάττος

Γραμματέας: κα Χρύσα Μπαρπάτσιαλου

Λογιστής / Αρχειοφύλακας: κος Αχιλλέας Αχιλλέως


ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange