Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Νέα από την Κύπρο Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 12/05/2014 στην αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη αποζημίωση στο πλαίσιο της Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής κατά της Τουρκίας

Νέα από την Κύπρο


Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 12/05/2014 στην αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη αποζημίωση στο πλαίσιο της Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής κατά της Τουρκίας


Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για την απόφαση του ΕΔΑΔ - 13/05/2014

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη ικανοποίηση στη βάση του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ιδιαιτέρως την αναφορά του Δικαστηρίου ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρωςω με την απόφαση του 2001 στην Δ' Διακρατική προσφυγή Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον Τουρκίας και ότι η συμμόρφωση αυτή δεν συνάδει με οποιαδήποτε άδεια, συμμετοχή, ή συνέργεια σε οποιαδήποτε παράνομη πώληση ή εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές.

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειώνει, επίσης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την αναφορά ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Δημόπουλος και Άλλοι εναντίον Τουρκίας δεν απαλλάσσει την Τουρκία από τις υποχρεώσεις για συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου στην Δ' Διακρατική.

Χαιρετίζει την επιδίκαση αποζημιώσεων για ηθική βλάβη στους συγγενείς των αγνοουμένων ύψους 30 εκατ. ευρώ. Τονίζει πως οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική διερεύνηση της τύχης όλων των αγνοουμένων και παραδοθούν στους συγγενείς τα ταυτοποιημένα οστά τους, για να ταφούν όπως επιθυμούν οι οικείοι τους.

Όσον αφορά στην επιδίκαση αποζημιώσεων για ηθική βλάβη στους εγκλωβισμένους ύψους 60 εκ. ευρώ και παρά το γεγονός πως οι διωγμοί και οι κακουχίες που έχουν περάσει δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα, η Κυπριακή Κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός πως το Δικαστήριο καταδικάζει με τον τρόπο αυτό, για μια ακόμη φορά, την τουρκική πολιτική των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων και την προσπάθεια για αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα των κατεχόμενων περιοχών.

Η Κυβέρνηση προσβλέπει στην άμεση συμμόρφωση της Τουρκίας μέσω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για να σταματήσει η παράνομη εκμετάλλευση και πώληση των ελληνοκυπιρακών περιουσιών στα κατεχόμενα και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που έχει επιδικάσει το Δικαστήριο.ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange