Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους

Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα το οποίο θα φέρει ημερομηνία λήξης, για να εισέλθουν στη Ρουμανία. Όσον αφορά τη Μολδαβία, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να εισέλθουν στη χώρα με έγκυρο διαβατήριο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση βίζας για όσους Κύπριους επιθυμούν να εισέλθουν στη Μολδαβία.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΙΚΑΔΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

NEMITSAS PRIZE 2020

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Invest Cyprus

Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφάλειας (Αριάδνη)

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ελληνομάθεια