Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους

Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα το οποίο θα φέρει ημερομηνία λήξης, για να εισέλθουν στη Ρουμανία. Όσον αφορά τη Μολδαβία, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να εισέλθουν στη χώρα με έγκυρο διαβατήριο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση βίζας για όσους Κύπριους επιθυμούν να εισέλθουν στη Μολδαβία.COME Banner

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΟΙΚΑΔΕ

Invest Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ