Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι

Προξενικές Υπηρεσίες

Προξενικές Υπηρεσίες

Η Πρεσβεία προσφέρει προξενικές υπηρεσίες σε Κύπριους που διαμένουν στη Ρουμανία και τη Μολδαβία και παρέχει βοήθεια, όταν χρειάζεται. Οι προξενικές υπηρεσίες προσφέρονται σε πολίτες της Ρουμανίας και της Μολδαβίας.

Το Προξενικό Τμήμα:

-δέχεται αιτήσεις για την έκδοση επίσημων εγγράφων από την Κυπριακή Δημοκρατία
-νομιμοποιεί έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα τμημάτων ή υπαλλήλων της Κυπριακής κυβέρνησης
-πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πρεσβεία για να κλείσετε ραντεβού.Ώρες Υποδοχής Κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00 - 12:00, 14:00 - 15:00COME Banner

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΟΙΚΑΔΕ

Invest Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ