Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι

Προσωπικό Πρεσβείας

Εμπορικός Σύμβουλος: Ιωσήφ Κυπραίος (έδρα την Αθήνα)

Διοικητικός Λειτουργός: Mioara Αδαμοπούλου

Προξενικός Λειτουργός: Ιωάννα Κυριακίδου

Ιδιαιτέρα Πρέσβη: Florina MuresanCOME Banner

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΟΙΚΑΔΕ

Invest Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ