Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι

Προσωπικό Πρεσβείας

Εμπορικός Σύμβουλος: Ιωσήφ Κυπραίος (έδρα την Αθήνα)

Διοικητικός Λειτουργός: Mioara Αδαμοπούλου

Προξενικός Λειτουργός: Ιωάννα Κυριακίδου

Ιδιαιτέρα Πρέσβη: Florina MuresanΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΙΚΑΔΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

NEMITSAS PRIZE 2020

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Invest Cyprus

Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφάλειας (Αριάδνη)

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ελληνομάθεια