Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Έκδοση Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Έκδοση Ταξιδιωτικού Εγγράφου


Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις (κυρίως για λόγους υγείας ή σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου). Δεν γίνονται αποδεκτά από όλες τις χώρες και ισχύουν μόνο για ένα ταξίδι.


Απαιτούμενη διαδικασία για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου


• Αίτηση (διατίθεται και συμπληρώνεται στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας)

• Ένορκη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου ή ταυτότητας (βλ. σχετικό έγγραφο στο τέλος σελίδας).

• Πιστοποιητικό της Αστυνομίας (σε περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου ή ταυτότητας)

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 4Χ3 εκ.

• Επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που δηλώνει την ταυτότητα του αιτητή

• Αντίτιμο έκδοσης €20COME Banner

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΟΙΚΑΔΕ

Invest Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ