Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ


Γενικές Πληροφορίες
Το Γενικό Προξενείο προσφέρει ευρύ φάσμα προξενικών υπηρεσιών στο κοινό, καθώς και προξενική υποστήριξη και αρωγή σε Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς του (ίδατε τον πιο κάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες).

Μεταξύ άλλων, προσφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):


Πιστοποίηση γνησιότητας υπογραφής
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσέλθει στο Γενικό Προξενείο αυτοπροσώπως και να υπογράψει ενώπιον Προξενικού Λειτουργού. Πρέπει, επίσης, να φέρει μαζί του/της αποδεικτικό της ταυτότητάς του/της (διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας/άδεια οδηγού). Το τέλος ανέρχεται στα 8,54 Ευρώ ανά πιστοποίηση (καταβάλλεται η αντίστοιχη ισοτιμία σε Ρούβλια).


Πιστοποίηση αυθεντικότητας αντιγράφου
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται το πρωτότυπο έγγραφο για σκοπούς επαλήθευσης. Το τέλος ανέρχεται στα 1,71 Ευρώ ανά πιστοποίηση (καταβάλλεται η αντίστοιχη ισοτιμία σε Ρούβλια).Επικύρωση υπογραφής/σφραγίδος επί εγγράφου
Το Γενικό Προξενείο δύναται να επικυρώσει τη σφραγίδα οποιουδήποτε Τμήματος/Υπηρεσίας της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου ή/και την υπογραφή δημόσιου λειτουργού, νοουμένου ότι αυτή παρουσιάζεται σε πρωτότυπο έγγραφο. Σε περίπτωση που η σφραγίδα/υπογραφή βρίσκεται σε αντίγραφο, αυτό θα πρέπει να πιστοποιηθεί ως αυθεντικό. Το τέλος για αυτή την υπηρεσία είναι 8,54 Ευρώ ανά επικύρωση (καταβάλλεται η αντίστοιχη ισοτιμία σε Ρούβλια).


Προσωρινή εγγραφή σκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο
Με οδηγίες του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, το Γενικό Προξενείο δύναται να εκδώσει Πιστοποιητικό Προσωρινής Εγγραφής Θαλάσσιου Σκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο. Στην περίπτωση αυτή όλα τα προβλεπόμενα τέλη προκαταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (ή τους αντιπροσώπους τους) στα Γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κύπρο.


Για περισσότερες πληροφορίες επί των προξενικών υπηρεσιών που περιγράφονται πιο πάνω, ή άλλων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν προτίθεστε να αποταθείτε στο Γενικό Προξενείο για οποιαδήποτε προξενική υπηρεσία ή για αρωγή, είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για διευθέτηση ακριβούς ώρας επίσκεψης (εκτός ασφαλώς εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό). Αυτό θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.- Υπηρεσίες προς Κύπριους πολίτες


KΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

INVEST IN CIPRUS

FLAVOURS OF CYPRUS

ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

COVID-19