Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ


Γενικές Πληροφορίες

Υπηρεσίες προς Κύπριους πολίτες


Πέραν των προξενικών υπηρεσιών που περιγράφονται κάτω από τον τίτλο «Γενικές Πληροφορίες», το Γενικό Προξενείο παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Έκδοση Διαβατηρίου

Υποβάλλεται αίτηση για α) έκδοση, β) επανέκδοση και γ) αντικατάσταση λόγω απώλειας/κλοπής του διαβατηρίου τους. Η αίτηση αφορά στην έκδοση διαβατηρίου χωρίς βιομετρικά στοιχεία, καθώς δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί στο Γενικό Προξενείο σταθμός λήψης βιομετρικών στοιχείων. Συμπληρώνεται το έντυπο Μ.9 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καταβάλλεται το τέλος των 50 ευρώ.
  • Έκδοση προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (laissez-passer) εκδίδεται σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου του Κύπριου πολίτη και επιτρέπει στον κάτοχό του να αναχωρήσει από τη Ρωσία και να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής/μόνιμης παραμονής του. Το τέλος ανέρχεται στα 20 ευρώ και εκδίδεται αυθημερόν.
  • Πιστοποιητικό Ελευθερίας

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης, αφού υπογράψει ενώπιον του Προξενικού Λειτουργού ένορκο δήλωση με την οποία δηλώνει ότι είναι ελεύθερος/η, μπορεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό ελευθερίας συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και καταβάλλοντας το τέλος των 34.17 ευρώ.
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου

Συμπληρώνεται η σχετική αίτηση και καταβάλλεται το ποσό των 13.67 ευρώ.
  • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Συμπληρώνεται δεόντως η σχετική αίτηση και καταβάλλεται το ποσό των 20 ευρώ (η ισοτιμία σε ρούβλια) έναντι έκδοσης απόδειξης είσπραξης. Οι Κύπριοι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του διαβατηρίου και της πολιτικής τους ταυτότητας. Οι αλλοδαποί αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του διαβατηρίου τους καθώς και άδεια παραμονής (pink slip / yellow slip) σε ισχύ και Αlien Book. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου και έχει ισχύ δύο μηνών.
  • Οικονομική αρωγή

Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου μπορούν, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αποταθούν στο Γενικό Προξενείο και να λάβουν χρηματικό ποσό σε μετρητά, νοουμένου ότι συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο έχει προηγουμένως επισκεφθεί το Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία και καταθέσει αντίστοιχο ποσό για τον σκοπό αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω, ή και για άλλες προξενικές υπηρεσίες (αφού ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός), παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γενικό Προξενείο. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ευχέρεια, είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς για διευθέτηση συνάντησης, προτού μας επισκεφθείτε. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.KΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

INVEST IN CIPRUS

FLAVOURS OF CYPRUS

ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

COVID-19