Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Γενικές Συμβουλές για τους Ρώσους Επισκέπτες στη Κύπρο  Προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος της ΚΔ από την Ρωσική Ομοσπονδία
   · Η ισχύς του διαβατηρίου δεν πρέπει να είναι λιγότερη από τρείς (3) μήνες κατά την ημερομηνία αναχώρησης από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
   · Η διάρκεια διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά εξάμηνο.
   · Οποιαδήποτε μορφής εργασία απαγορεύεται στους επισκέπτες.
   · Στα σημεία εισόδου θα πρέπει να παρουσιάζονται, αν ζητηθούν:
    - επαρκή χρηματικά μέσα διαβίωσης που να αντιστοιχούν στη διάρκεια διαμονής του κάθε επισκέπτη,
    - κράτηση ξενοδοχείου / καταλύματος ή πρόσκληση από τη φιλοξενούσα πλευρά
    - εισιτήριο επιστροφής
   · Άτομα που προτίθενται να διαμείνουν στις κατεχόμενες περιοχές σε ιδιοκτησία Ελληνοκυπρίων, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, που αποτελούν αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, πιθανόν να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.
   · Ταξιδιώτες οι οποίοι εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω παράνομων / κλειστών αερολιμένων και λιμένων στις κατεχόμενες περιοχές, παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  Σημαντική Σημείωση: Η εξασφάλιση εθνικής θεώρησης ή θεώρησης Σένγκεν ή προ - βίζας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

  Οι αρμόδιες υπηρεσίες στα σημεία εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν κρίθηκαν «καλή τη πίστει» (bona fide) επισκέπτες ή που θεωρήθηκαν ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους.


  KOT

  cipa

  COVID-19

  Facebook