Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Εμπορικό Τμήμα
Το Εμπορικό Τμήμα στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα είναι ένα από τα 11 γραφεία που δημιούργησε το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο εξωτερικό.

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα της Κύπρου στη Ρωσία και στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Ανάμεσα στους στόχους του είναι:

- η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στον εμπορικό και τον οικονομιό τομέα
- η προώθηση κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας
Ανεξάρτητων Κρατών
- η υποστήριξη των επενδύσεων
- η υποβοήθηση δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών της Κύπρου και της
Ρωσίας.

Το Εμπορικό Τμήμα βρισκεται σε επαφή με κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινωνικούς οργανισμούς που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των εμπορικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας. Επίσης βοηθά στην εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών των δύο χωρών και ειδικότερα μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηριών Κύπρου και Ρωσίας.

Το Εμπορικό Τμήμα στηρίζει την προώθηση των κυπριακών προϊόντων στη ρωσική αγορά με τη συμμετοχή σε διάφορες εκθέσεις και παρέχει έγκυρη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους για την Κύπρο ως κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης διοργανώνει σεμινάρια και δημοσιογραφικές διασκέψεις για ενημέρωση των Ρώσων επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την Κύπρο ως κέντρο παροχής υπηρεσιών.
KOT

about cyprus

cipa