Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Προσωπικό


Διπλωματικό Προσωπικό



Αντώνης Σαμμούτης - Αν. Αρχηγός Αποστολής


Μάριος Σταύρου - Πρόξενος



Θεοδώρα Τσαγγαρά - Υποπρόξενος



Μαρίνος Τσαγγαράς - Διοικητικός Ακόλουθος




Συνταγματάρχης Χρίστος Χριστοφόρου


Ανδρέας Χριστοδούλου - Εμπορικός Σύμβουλος


Δημήτρης Δημητρίου - Ακόλουθος Τουρισμού, Εκπρόσωπος Υφυπουργείου Τουρισμού Ρωσίας

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

KOT

cipa

COVID-19

Facebook