Republica Cipru
Ambasada Republicii Cipru la București
Formulare/documente Emiterea documentului de cãlãtorie

Formulare/documente


Emiterea documentului de cãlãtorie


Documentele de cãlãtorie sunt emise numai în cazuri absolut necesare (îndeosebi din motive de sãnãtate sau în cazul furtului pașaportului). Nu sunt admise de toate țãrile și au valabilitate numai pentru o singurã cãlãtorie.

Procedura necesarã pentru emiterea unui document de cãlãtorie

• Cerere (se distribuie și se completeazã la Secția Consularã a Ambasadei)
• Declarație sub jurãmânt cu privire la condițiile pierderii pașaportului sau actului de identitate (v. Documentul respectiv la sfârșitul paginii).
• Certificat de la Poliție (în cazul furtului pașaportului sau cãrții de identitate)
• Douã fotografii recente 4x3 cm.
• Certificat de naștere oficial sau carte de identitate sau orice alt act oficial care atestã identitatea solicitantului
• Contravaloarea emiterii 20 Euro