Republica Cipru
Ambasada Republicii Cipru la București
Formulare/documente Dobândirea cetãțeniei cipriote

Formulare/documente


Dobândirea cetãțeniei cipriote


Cererile pentru obținerea sau retragerea cetãțeniei cipriote ca și acordarea adeverinței de stabilire a cetãțeniei se depun prin intermediul Ambasadei la Departamentul pentru Arhiva Populației și Emigrației al Ministerului de Interne din Nicosia și în continuare sunt finalizate de subsecția pentru Cetãțenii a Departamentului pentru Înregistrarea Populației și Migrație.

PRECIZARE
Documentele însoțitoare ale tuturor cererilor fãrã excepție trebuie sã fie neapãrat legalizate, adicã sã poarte ștampila „APOSTILE”.

1)Dobândirea cetãțeniei datoritã originii
Categoriile de cereri pentru obținerea cetãțeniei cipriote datoritã originii și documentele însoțitoare necesare sunt urmãtoarele:

MINORI

Cerere pentru Certificatul de Naștere Consular (M121)

Este depusã de persoane fie minore fie adulte (peste 18 ani) care s-au nãscut în strãinãtate dupã 16 august 1960 și al cãror tatã, în momentul nașterii lor, era cetãțean cipriot ca și de persoane care s-au nãscut dupã 11 iunie 1999 a cãror mamã era cetãțean cipriot în momentul nașterii lor.

Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cãsãtorie al pãrinților solicitantului/solicitantei
• Fotocopie dupã pașaportul soliciantului/solicitantei ca și a pașapoartelor pãrinților solicitantului/solicitantei
• Certificat de înregistrare a pãrintelui cipriot
• Copia chitanței de depunere a taxei de 20 Euro
• Timbru în valoare de 8,54 Euro lipit pe cerere

Cerere pentru înregistrarea minorilor (tip M126)
Este depusã de persoane minore care s-au nãscut înainte de 11 iulie 1999 fie în Cipru, fie în strãinãtate și a cãror mamã este cetãțean cipriot și tatãl strãin sau persoane minore al cãror tatã a obținut cetãțenia cipriotã dupã nașterea lor.

În plus, aceastã cerere este depusã de persoane minore al cãror tatã sau mamã a dobândit cetãțenia cipriotã prin Naturalizare sau prin Înregistrare în urma cãsãtoriei cu un cetãțean cipriot.

Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cãsãtorie al pãrinților solicitantului/solicitantei
• Fotocopie dupã pașaportul solicitantului/solicitantei ca și dupã pașapoartele pãrinților solicitantului/solicitantei
• Certificat de înregistrare a pãrintelui cipriot
Declarație a pãrintelui strãin semnatã în fața Consulului de consimțire la acordarea cetãțeniei cipriote copilului sãu minor. Declarația nu este necesarã în cazul în care pãrintele cipriot are, pe baza hotãrârii judecãtorești respective, grija pãrinteascã exclusivã a minorului, însã va trebui sã adauge la cerere copia respectivei hotãrâri judecãtorești.
• Douã fotografii tip pașaport
• Fotocopie a chitanței de depunere a taxei de 80 Euro
• Timbru în valoare de 8,54 Euro lipit pe cerere

În cazul copiilor de cetãțeni ciprioți care au obținut cetãțenia cipriotã prin Naturalizare sau prin Înregistrare în urma cãsãtoriei cu cetãțean cipriot va trebui în plus sã se anexeze:
• Certificat de Înregistrare sau Naturalizare a pãrintelui cipriot
• Fotocopie a adeverinței de școlarizare
• Fotocopie a permisului valabil de ședere provizorie

ADULȚI

Cereri M70 sau M71

Sunt depuse de persoane care s-au nãscut înainte de 16 august 1960, sunt cetãțeni ai Regatului Unit și ai fostelor colonii ale acestuia și sunt originari prin tatã din Cipru.

Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de naștere al tatãlui solicitantului/solicitantei
• Fotocopie dupã pașaportul solicitantului/solicitantei
• Fotocopie a chitanței de depunere a taxei de 20 Euro
• Timbru în valoare de 1,71 Euro lipit pe cerere

Cerere M121(Certificat de Naștere Consular)
Este depusã de persoane fie minore fie adulte (peste 18 ani) care s-au nãscut înainte de 16 august 1960 și al cãror tatã, în momentul nașterii lor, era cetãțean cipriot, ca și de persoane care s-au nãscut dupã 11 iunie 1999, a cãror mamã era cetãțean cipriot în momentul nașterii lor.


Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cãsãtorie a pãrinților solicitantului/solicitantei
Fotocopie dupã pașaportul solicitantului/solicitantei ca și dupã cele ale pãrinților solicitantului/solicitantei
• Certificat de înregistrare a pãrintelui cipriot
• Fotocopie a chitanței de depunere a taxei de 20 Euro
• Timbru în valoare de 8,54 Euro lipit pe cerere


Cerere M123
Este depusã de persoane adulte care s-au nãscut dupã 16 august 1960 a cãror mamã este cetãțean cipriot și tatãl strãin.
În plus, astfel de cereri sunt depuse de persoane adulte care s-au nãscut dupã 16 august 1960 și sunt originare dintr-o persoanã care a fost supus britanic pe baza Decretului despre Anexarea Ciprului în Consiliul din 1914 pânã în 1943 sau de o persoanã care s-a nãscut în Cipru dupã 5 noiembrie 1914 și înainte de 16 august 1960.


Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cãsãtorie a pãrinților solicitantului/solicitantei
•Fotocopie dupã pașaportul solicitantului/solicitantei ca și dupã cele ale pãrinților solicitantului/solicitantei
• Certificat de înregistrare a pãrintelui cipriot
• Fotocopie a chitanței de depunere a taxei de 50 Euro
• Cererea se depune în dublu exemplar și pe una dintre cereri se lipesc douã timbre fiecare în valoare de 8,54 Euro

Cerere M124
Se depune de cãtre persoane adulte care s-au nãscut fie înainte fie dupã 16 august 1960 și sunt cetãțeni britanici sau cetãțeni ai oricãrui stat al Commonwealth-ului și au împlinit un an de ședere legalã în Republica Cipru.

Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cazier al solicitantului/solicitantei
• Fotocopie dupã pașaportul solicitantului/solicitantei
• Fotocopie a chitanței de depunere a taxei de 80 Euro
• Cererea se depune în dublu exemplar și pe una dintre cereri se lipesc douã timbre fiecare în valoare de 8,54 Euro


2) Dobândirea cetãțeniei în urma cãsãtoriei cu un cetãțean cipriot (M125)

Cererile M125 se depun de cãtre soți strãini ai cetãțenilor ciprioți care au împlinit trei ani de cãsãtorie și doi ani de ședere în Cipru înainte de data depunerii cererii. Cerere pentru obținerea cetãțeniei pot sã depunã și soții ciprioților din emigrație, dupã ce au împlinit obligatoriu cel puțin trei ani de cãsãtorie. Aceste cereri trebuie sã fie însoțite în plus de o scrisoare a perechii care sã explice cu claritate motivele pentru care strãinul sau soțul solicitã acordarea cetãțeniei cipriote. În cazul în care perechea a împlinit cel puțin cinci ani de cãsãtorie și au cel puțin un copil nu este necesarã anexarea scrisorii.

Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cazier al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cãsãtorie
• Certificat de naștere a copiilor perechii
• Fotocopie dupã pașaportul solicitantului/solicitantei
• Fotocopie dupã pașaportul soțului cipriot/soției cipriote
• Certificat de înregistrare a soțului cipriot/soției cipriote (unde este cazul)
Declarație de conviețuire armonioasã a perechii semnatã în fața funcționarului Administrației districtuale
• Adeverințã de conviețuire a familiei din partea primarului localitãții de reședințã
• Cererea se depune în dublu exemplar și pe una dintre cereri se lipesc douã timbre fiecare în valoare de 8,54 Euro
• Fotocopie a chitanței de depunere a taxei de 300 Euro

Pentru mai multe informații adresați-vã Secției Consulare a Ambasadei.