Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Προσωπικό


Διπλωματικό Προσωπικό
Βάκης Ζήσιμος - Αν. Αρχηγός Αποστολής


Κυριακή Δημητρίου - ΠρόξενοςΛαβίνια Φουκουρά - ΥποπρόξενοςΔημήτρης Δημητρίου - Ακόλουθος Τουρισμού, Εκπρόσωπος Υφυπουργείου Τουρισμού Ρωσίας
Ανδρέας Χριστοδούλου - Εμπορικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

KOT

cipa

COVID-19

Facebook