Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους

Όταν ταξιδεύουν προς την Ολλανδία, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα που έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2008 και φέρει ημερομηνία λήξης. Παλιότερα δελτία ταυτότητας δεν γίνονται δεκτά από τις αρχές της Ολλανδίας.


Covid19