Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη

Τοποθεσία

Visiting Address: Surinamestraat 15

Postal Address: Embassy of the Republic of Cyprus
Surinamestraat 15
2585 GG The Hague
The Netherlands

Tel: +31 (0) 70 217 2020
Fax: +31 (0) 70 392 4042

E-mail: hagueembassy@mfa.gov.cy

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
    https://www.google.com/maps/place/Ambassade+Van+Cyprus/@52.0897943,4.3077031,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1scyprus+embassy+the+hague!3m6!1s0x47c5b73795faa1cd:0x7ab670d707ebc82!8m2!3d52.0898202!4d4.307802!15sChhjeXBydXMgZW1iYXNzeSB0aGUgaGFndWWSAQdlbWJhc3N54AEA!16s%2Fg%2F1wn32vtl

Covid19