Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη

Γενικά

2012 Την 1η Ιουλίου η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση), ως μέρος του Τρίο Προεδρίας με την Πολωνία και τη Δανία

2008 Την 1η Ιανουαρίου η Κύπρος εντάσσεται στην Ευρωζώνη

2004 Την 1η Μαΐου η Κύπρος γίνεται κράτος-μέλος της ΕΕ

2003 Η Κύπρος υπογράφει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ, στην Αθήνα

1998 Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης μεταξύ της Κύπρου και της ΕΕ

1994 Η Διάσκεψη Κορυφής της ΕΕ στην Κέρκυρα αποφασίζει ότι στην επόμενη φάση της διεύρυνσης θα περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Μάλτα

1993 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει τη θετική γνώμη της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου

1990 Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση για ένταξη στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα


Την 1η Μαΐου 2004, η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλήρες κράτος-μέλος της ΕΕ, συμπληρώνοντας ένα μακρύ ταξίδι ενταξιακής διαδικασίας που κράτησε περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα, ενώ στις 14 Ιουλίου η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε ομόφωνα τη Συνθήκη Προσχώρησης.

Ένα από τα πρωτόκολλα για την Κύπρο το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη προβλέπει την αναστολή της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στο βόρειο, κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα του νησιού, η οποία πρέπει να αρθεί σε περίπτωση λύσης. Αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ είναι έτοιμη "να προσαρμόσει τους όρους ενός διακανονισμού σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ", και εκφράζει την επιθυμία ότι η ένταξη της Κύπρου θα πρέπει να ωφελήσει όλους τους Κύπριους.

Επιπλέον, στις 13 Δεκεμβρίου 2007 ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε μαζί με τους ηγέτες της ΕΕ τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε τη Συνθήκη στις 3 Ιουλίου 2008.Υιοθέτηση του Ευρώ

Την 1η Ιανουαρίου 2008, η Κύπρος και η Μάλτα έγιναν το 14ο και 15ο κράτος μέλος της ΕΕ που εντάχθηκαν στην ευρωζώνη μετά την εκπλήρωση όλων των απαραίτητων κριτηρίων σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2007.Μέτρα της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Ο "Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής" (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Προσχώρησης) εγκρίθηκε στις 29 Απριλίου 2004 και τέθηκε σε ισχύ κατά την περίοδο της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ. Ο κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με τη διέλευση των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων μέσω της γραμμής μεταξύ των περιοχών που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των περιοχών στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Ο ίδιος κανονισμός παράλληλα ορίζει ότι η γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός έχει ως στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και προσώπων από τη γραμμή, συμβάλλοντας έτσι στην ενοποίηση της νήσου.

Επιπλέον, στις 27 Φεβρουαρίου 2006 το Συμβούλιο ενέκρινε τον "Χρηματοδοτικό Κανονισμό" (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου, ο οποίος δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση πρόταση που υποβλήθηκε αρχικά από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέχοντας ένα ποσό 259 εκατομμυρίων ευρώ ως οικονομική βοήθεια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο γενικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας για να διευκολυνθεί η επανένωση της Κύπρου, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου, τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ, καθώς και την προετοιμασία για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.

Ο "Χρηματοδοτικός Κανονισμός" ορίζει ότι η Επιτροπή θα προβεί σε διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις κυριότερες πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού. Προσθέτει δε ότι: "Κατά την εφαρμογή των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού, τα δικαιώματα φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κατοχής και ιδιοκτησίας, πρέπει να είναι σεβαστά" και ότι "τίποτε στον παρόντα κανονισμό δεν έχει σκοπό να υπαινιχθεί την αναγνώριση άλλης δημόσιας αρχής στις περιοχές πλην της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Ο κανονισμός αυτός βασίζεται σε μια πιο εκτεταμένη πρόταση που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία περιελάμβανε την επαναλειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου, την επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους καθώς και τη συμφωνία για ένα μορατόριουμ της παράνομης εκμετάλλευσης των περιουσιών των εκτοπισθέντων.Οφέλη από την προσχώρηση στην ΕΕ

Η Κύπρος ήταν πάντα ένα μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας των εθνών. Η ένταξη στην ΕΕ ήταν μια φυσική επιλογή για την Κύπρο που υπαγορεύτηκε από την κουλτούρα και τον πολιτισμό της, την ιστορία της, την ευρωπαϊκή προοπτική της και τις παραδόσεις της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Η Κύπρος έχει πολλά να ωφεληθεί από την ένταξη στην ΕΕ. Έχει επίσης πολλά να προσφέρει ως κράτος-μέλος.

Η γεωγραφική θέση της χώρας, η υγιής κατάσταση της οικονομίας της και η αφοσίωση των ανθρώπων στα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα κύρια στοιχεία που επιτρέπουν στην Κύπρο να συμβάλει στη σταθερότητα και την ευημερία της ευρωπαϊκής οικογένειας, ανεξάρτητα από το μικρό της μέγεθος. Ως σταυροδρόμι μεταφορών και επικοινωνιών που συνδέουν την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ασία, η Κύπρος φιλοδοξεί να γίνει το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο της περιοχής, ένα σημαντικός κόμβος και σημείο συνάντησης για ανθρώπους και πολιτισμούς. Με την προηγμένη τεχνική υποδομή και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να γίνει μια γέφυρα από όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προωθούν τις δραστηριότητές τους.

Η ΕΕ έχει λάβει μια σαφή και σταθερή θέση σχετικά με το πρόβλημα της Κύπρου, η οποία σέβεται την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της χώρας σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου μεταξύ των δύο κοινοτήτων και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ένωση. Η υποστήριξη της ΕΕ στις συνεχιζόμενες προσπάθειες προς επίλυση του Κυπριακού προβλήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η Ένωση είναι σε θέση να ασκήσει την απαραίτητη πίεση στην Τουρκία έτσι ώστε να συμβάλει με απτό τρόπο και να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη στάση της.

Ενώ η αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ έχει προσφέρει το πλαίσιο για μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων του Κυπριακού προβλήματος, αναμένεται τώρα από την ΕΕ να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση ότι κάθε προτεινόμενη διευθέτηση θα συντάσσεται με βάση τις αρχές της και τους νομικούς κανόνες. Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αποφασίσει τη σύσταση συντονιστικής ομάδας με τη συμμετοχή Επιτρόπων που παρατηρούν την πρόοδο των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της συντονιστικής ομάδας συζητώνται επίσης οι τρόποι με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι μια μελλοντική διευθέτηση θα να είναι σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο και θα επιτρέψει στην Κύπρο να λειτουργήσει πλήρως ως κράτος-μέλος της Ένωσης.


Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις νέες εξελίξεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.


ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange