Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη

Προσωπικό Πρεσβείας

Ακόλουθος (Προξενικά, Πολιτιστικά και Διοικητικά θέματα): κα Χριστίνα Αριστείδου

Ιδιαιτέρα Γραμματέας Πρέσβη: κα Χρύσα Μπαρπάτσιαλου

Αρχείο και Προξενικά θέματα: κος Ιωάννης Μάττος

Λογιστής: κος Αχιλλέας Αχιλλέως

Οδηγός: κος Κρίστης Βασιλειάδης


ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange