Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Υπουργείο


Έτος 2019


Ομαδική φωτογραφία συμμετεχόντων στην ετήσια Σύσκεψη Αρχηγών Διπλωματικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λευκωσία, 29 - 30 Ιουλίου 2019
Πρώτης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης για την Κυπριακή Οικονομική Διπλωματία. Λονδίνο, 16 Ιουλίου 2019
Πρώτη Περιφερειακή Συνάντηση των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις χώρες της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου και της Β. Αφρικής, 4 - 5 Ιουλίου 2019