Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Υπουργείο


Έτος 2012


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λευκωσία, 07.02.12)[Φώτο: Γ.Τ.Π.]
Παρουσίαση του βιβλίου «Πολωνία-Κύπρος: Από τη χώρα του Σοπέν στο νησί της Αφροδίτης. Σχέσεις Ιστορίας και Πολιτισμού» (Βαρσοβία, 20.01.12)[Φώτο: Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βαρσοβία]
Παρουσίαση του βιβλίου «Πολωνία-Κύπρος: Από τη χώρα του Σοπέν στο νησί της Αφροδίτης. Σχέσεις Ιστορίας και Πολιτισμού» (Βαρσοβία, 20.01.12)[Φώτο: Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βαρσοβία]