Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Γενικός Διευθυντής


Έτος 2013


Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Εγκαθίδρυση Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Παναμά (Λευκωσία, 23.07.13)[Φώτο: Γ.Τ.Π.]
Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Εγκαθίδρυση Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Παναμά (Λευκωσία, 23.07.13)[Φώτο: Γ.Τ.Π.]
Οικογενειακή φωτογραφία της 11ης Περιφερειακής Συνάντησης των Εθνικών Αρχών των Κρατών Μερών της Ασιατικής Ομάδας του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Λευκωσία, 28.05.13)[Φώτο: Γ.Τ.Π.]