ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εσωτερική Εθιμοταξία

ΕΘΙΜΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1.Πρόεδρος της Δημοκρατίας
2.Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
3.Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
4.Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Πολιτικών Κομμάτων
5.Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας
6.Γενικός Εισαγγελέας
7.Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου
8.Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου
9.Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι Πολιτικών Κομμάτων
10.Πρώην Πρόεδροι Βουλής των Αντιπροσώπων
10A.Αρχηγοί Διπλωματικών Αποστολών (Πρέσβεις/ Ύπατοι Αρμοστές/ Επιτετραμμένοι)
11.Βουλευτές
12.Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι μη Κοινοβουλευτικών Πολιτικών Κομμάτων
13.Μέλη Ανωτάτου Δικαστηρίου
14.Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
15.Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
16.Πρόεδρος Ένωσης Δήμων
17.Δήμαρχοι
18.Αρχηγός Εθνικής Φρουράς
19.Αρχηγός Αστυνομίας
20.Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας
21.Πρώην Υπουργοί και πρώην Βουλευτές
22.Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας
23.Σύμβουλοι Προέδρου της Δημοκρατίας
24.Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι άλλων Θρησκευτικών Ομάδων
25.Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
26.Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
27.Γενικός Ελεγκτής
28.Επίτροπος Διοικήσεως
29.Γενικοί Διευθυντές της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων και Γραφείου Προγραμματισμού
30.Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου
31.Γενικός Λογιστής
31A.Επίτιμοι Πρόξενοι
32.Πρόεδροι Ημικρατικών Οργανισμών
33.Γενικοί Διευθυντές Ημικρατικών Οργανισμών
34.Έπαρχοι
35.Δημοτικοί Σύμβουλοι

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής