ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στόχοι

Η Κύπρος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με μεγάλο αριθμό κρατών και η εξωτερική της πολιτική στοχεύει σε ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες που επιδιώκουν την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.
Υπήρξε πάντοτε σθεναρός υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, καθώς και σταθερός υπερασπιστής της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η γεωγραφική της θέση τής επιτρέπει να διαδραματίζει ρόλο τόσο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νέα εποχή που εγκαινιάζεται στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, η Κύπρος καθίσταται γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες αυτές.

Η Διεύθυνση Πολυμερών Σχέσεων είναι το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών για τις σχέσεις της Κύπρου με τους Διεθνείς Οργανισμούς και άλλα διεθνή βήματα.

Ιανουάριος, 2008

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2019
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής