ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κλειστά Λιμάνια και Αεροδρόμια

Περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία σε σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούν παράνομα λιμάνια στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου

Οι σχετικοί περιορισμοί έχουν επιβληθεί με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 3.10.1974
και το οποίο κηρύττει κλειστά τα λιμάνια της Αμμοχώστου, του Καραβοστασίου και της Κερύνειας για όλα τα σκάφη.

Το σχετικό Διάταγμα υιοθετήθηκε στη βάση του άρθρου 25 του Περί Κανονισμού Λιμένων Νόμου (τώρα άρθρο 15(1) του Περί της Αρχής Λιμένων Νόμου 38 του 1973, όπως έχει τροποποιηθεί από το Νόμο 28 του 1979.


Το άρθρο 15(2) του Νόμου 38/73 προβλέπει για τις σχετικές κυρώσεις τα εξής:
«Ο κυβερνήτης και/ή ο ιδιοκτήτης του σκάφους, το οποίο καταπλέει ή αναχωρεί από λιμάνι το οποίο είναι κλειστό για τέτοιο σκάφος ή εισέρχεται ή παραμένει εκεί κατά παράβαση Διατάγματος υπό την παράγραφο (1) θα είναι ένοχος αδικήματος και θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα επτά χιλιάδες και ογδόντα έξι ευρώ (€17.086) ή σε αμφότερες τις ποινές, και στην περίπτωση που το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, το Δικαστήριο που ασχολείται με την υπόθεση έχει την εξουσία να διατάξει τη διαγραφή του από το Κυπριακό Νηολόγιο».

Οι ανωτέρω περιορισμοί επεβλήθησαν με σκοπό να στηριχθεί και διατηρηθεί η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω στα λιμάνια και αγκυροβόλιά της και λόγω του ότι δεν μπορούσε πλέον να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στην περιοχή που ο τουρκικός στρατός κατέχει παράνομα από το 1974.


Παράνομο «αεροδρόμιο» Τύμπου (ούτω καλούμενο «ΕΡΤΖΑΝ»)


1. Το «αεροδρόμιο» Τύμπου («ΕΡΤΖΑΝ»), είναι ένα παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση της Κύπρου, ως η μόνη αρμόδια αρχή με αποκλειστική δικαιοδοσία να καθορίζει ποιά από τα αεροδρόμια στην Κύπρο είναι ανοικτά και βρίσκονται σε λειτουργία, δεν έχει ζητήσει από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), να συμπεριλάβει το ούτω καλούμενο «ΕΡΤΖΑΝ» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα του Οργανισμού. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και διεθνείς διαδικασίες, το παράνομο «αεροδρόμιο» Τύμπου δεν υπάρχει και πιθανή χρήση του αποτελεί παράνομη είσοδο και έξοδο από την Κυπριακή Δημοκρατία.


2. Μια προσπάθεια της αποσχιστικής οντότητας να συμπεριλάβει το ούτω καλούμενο «ΕΡΤΖΑΝ» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα του ICAO απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τον Οργανισμό, ο οποίος υπέδειξε ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είχε ζητήσει αυτή την συμπερίληψη και ως εκ τούτου, αυτό το «αεροδρόμιο» «[…] δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρείται ως διεθνές αεροδρόμιο σύμφωνα με τους όρους του ICAO». Τα καθορισμένα διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου μπορούν να ανευρεθούν στο Έγγραφο 7910 του ICAO – «Δείκτες Τοποθεσίας» (“Location Indicators”). Αυτά είναι μόνο τα αεροδρόμια Λάρνακας, Πάφου και Λευκωσίας.


3. Η πολιτική του ICAO σε θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο συνάδει με εκείνη των Ηνωμένων Εθνών και της διεθνούς κοινότητας, αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και αποδέχεται μόνο την κυριαρχία της Κυβέρνησή της σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι σύμφωνα με ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ICAO και αποφάσεων του Συμβουλίου του ICAO, μια χώρα που προσωρινά δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην επικράτειά της λόγω στρατιωτικής κατοχής, δεν χάνει τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της επικράτειας αυτής και στον υπερκείμενο εναέριο χώρο.


4. Η Τουρκία, προβαίνοντας σε ακόμη μια παραβίαση της Σύμβασης του Σικάγο για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (1944), στην οποία τόσο η ίδια όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, εγκαθίδρυσε την ούτω καλούμενη «Συμβουλευτική Περιοχή ΕΡΤΖΑΝ», η οποία βρίσκεται στο βόρειο μέρος του FIR Λευκωσίας και του γειτνιάζοντος νοτίου μέρους του FIR Άγκυρας. Η παράνομη λειτουργία και ραδιοφωνικές παρεμβολές αυτού του σταθμού, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη άρνηση του Κέντρου Εναέριου Ελέγχου της Άγκυρας για εγκαθίδρυση απευθείας επικοινωνίας με το Κέντρο Εναέριου Ελέγχου Λευκωσίας προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα των πτήσεων και την ανάπτυξη του εναέριου χώρου στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι ο ICAO, στη Διακήρυξη του το 1977, αναγνωρίζει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως την νόμιμη αρχή για θέματα σχετικά με τη διεθνή πολιτική αεροπορία και την πρόνοια των υπηρεσιών του Κέντρου Εναέριου Ελέγχου μέσα σε ολόκληρο το FIR Λευκωσίας.


5. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων Κέντρων Εναέριου Ελέγχου καταγράφεται στον Κατάλογο Ελλείψεων/Προβλημάτων του ICAO. Η Κύπρος έχει επανειλημμένως, μέσω του ICAO, του Eurocontrol και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλέσει την Τουρκία, όπως υιοθετήσει τις πρότυπες διαδικασίες του ICAO και να μεταβιβάσει την κατευθυνόμενη προς νότο κυκλοφορία στον γειτνιάζοντα Κέντρο Εναέριου Ελέγχου Λευκωσίας, ενώ το Κέντρο Εναέριου Ελέγχου Άγκυρας θα πρέπει να λάβει πρακτικά μέτρα για την αποκατάσταση της απευθείας φωνητικής με το Κέντρο Εναέριου Ελέγχου Λευκωσίας.


6. Οποιαδήποτε πιθανή διεθνής χρήση του παράνομου «αεροδρομίου» στην κατεχόμενη Τύμπου, αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αντιβαίνει στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις Συνθήκες του ICAO και του EUROCONTROL και του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγνοώντας αυτά τα όργανα και τους αντίστοιχους σχετικούς κανόνες, πρότυπα, διαδικασίες και συστάσεις τους.


7. Τέλος, είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το παράνομο «αεροδρόμιο» Τύμπου έχει ανεγερθεί σε περιουσίες που ανήκουν σε σημαντικό αριθμό Ελληνοκυπρίων προσφύγων, οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί βίαια από τα σπίτια τους από τις δυνάμεις εισβολής. Σχετικές με αυτό το θέμα είναι οι υποθέσεις Λοϊζίδου κατά Τουρκίας και Ξενίδη-Αρέστη κατά Τουρκίας, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάσισε ότι οι αιτητές παραμένουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της περιουσίας τους στις κατεχόμενες περιοχές και ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Αύγουστος, 2014

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής