Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Η πτυχή των Ελληνοκύπριων αγνοουμένων συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ - 12/06/2015


Υποστήριξη προς τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων


Πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Ιουνίου 2015, στο Στρασβούργο, συνεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) σε σχηματισμό εμπειρογνωμόνων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κατά την οποία συζητήθηκε η πτυχή των Ελληνοκύπριων αγνοουμένων, στο πλαίσιο της εξέτασης της εφαρμογής από την Τουρκία της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί της Δ’ Διακρατικής Προσφυγής της Κύπρου κατά Τουρκίας και των Αποφάσεων για καταβολή δίκαιης αποζημίωσης στις υποθέσεις Βαρνάβα & Άλλοι και Ξενίδης Αρέστης & Άλλοι κατά Τουρκίας.

Στην απόφαση που υιοθετήθηκε αναφορικά με την Δ’ Διακρατική, η Επιτροπή εκφράζει την υποστήριξή της προς τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) και καλεί την Τουρκία να συμβάλει ενεργά στο έργο της και να της παράσχει την αναγκαία συνδρομή για την ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω της αυξημένης πρόσβασης σε στρατιωτικές περιοχές στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου και πληροφοριών από τις στρατιωτικές εκθέσεις και αρχεία της Τουρκίας.

Η Τουρκία καλείται επίσης να ενημερώνει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα των διερευνήσεων διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων, στη βάση των προϋποθέσεων που θέτει η νομολογία του Δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται περαιτέρω, η υποχρέωση της Τουρκίας να καταβάλει τη δίκαιη αποζημίωση που καθόρισε το Δικαστήριο στις 12 Μαΐου 2014.

Όσον αφορά στην υποχρέωση καταβολής δίκαιης αποζημίωσης στις ατομικές υποθέσεις, η Επιτροπή στην απόφαση της καταγγέλλει έντονα την άρνηση της Τουρκίας να καταβάλει τα οφειλόμενες αποζημιώσεις και την καλεί να συμμορφωθεί άμεσα. Η Επιτροπή καλεί επίσης τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να εγείρει το θέμα της μη καταβολής των αποζημιώσεων στις επαφές του με τις τουρκικές αρχές.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:56:33 PM