Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΞ με την ευκαιρία της 15ης επετείου της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης σήμερα δεκαπέντε ετών από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι η εν λόγω εξέλιξη αποτέλεσε ορόσημο στη σύγχρονη Κυπριακή ιστορία.


Η ένταξη της Κύπρου στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 ήταν το επιστέγασμα μιας τιτάνιας, συλλογικής προσπάθειας και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη, ανάμεσα σε άλλα, ότι η προσήλωση σε ξεκάθαρους στόχους, στη βάση σαφούς και στοχευμένης στρατηγικής, μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη δύσκολων εθνικών στόχων και επιδιώξεων.

Αξιοποιώντας την ιδιότητα του Κράτους Μέλους και έχοντας θέσει την ουσιαστική συμμετοχή στα τεκταινόμενα των Βρυξελλών ως βασικό πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και επωφελείται από πολιτικές της Ένωσης, ενώ αναδεικνύει παράλληλα ― εβρισκόμενη στο νοτιο-ανατολικότερο άκρο της ΕΕ και απολαμβάνοντας ιστορικά στενές σχέσεις με τις γείτονες χώρες ― την προστιθέμενη αξία και το σημαντικό ρόλο που η ίδια μπορεί να διαδραματίσει στην προσπάθεια ενίσχυσης και εμβάθυνσης των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές Ευρωπαϊκές προκλήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία, με σαφή προσανατολισμό και συγκεκριμένες θέσεις, εργάζεται για τον καθορισμό και την προώθηση ενός ξεκάθαρου Ευρωπαϊκού οράματος που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των λαών των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στόχος της οποίας θα είναι, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση των πολιτικών και οικονομικών οφελών από τη συμμετοχή στην ΕΕ, με βάση την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στα 15 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σύσταση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας αποσκοπεί, επίσης, στη βελτίωση του οριζόντιου συντονισμού και της συνοχής των εθνικών θέσεων που καταθέτει η Κύπρος στις Βρυξέλλες, στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας της προεργασίας και της ανάλυσης που γίνεται για τη διαμόρφωση και υποβολή θέσεων, ενώ σημαντική θα είναι η συμβολή της και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για Ευρωπαϊκά θέματα και στην παρακολούθηση της υλοποίησής της.

Την ίδια στιγμή, η ιδιότητα του Κράτους Μέλους έχει προσθέσει μια καθοριστικής σημασίας διάσταση στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ αναπόσπαστο μέρος του περιεχομένου της επιδιωκόμενης λύσης. Είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που και στην παρούσα συγκυρία η ΕΕ δύναται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών, ως αποτέλεσμα των οποίων η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα κανονικό Κράτος Μέλος που θα συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/05/2019 11:59:37 AM