Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Σύναψη Διπλωματικών Σχέσεων με Ισημερινή Γουϊνέα - 03/03/2008


Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη Πρέσβης κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουϊνέας (Equatorial Guinea) Πρέσβης κ. Limo Sima Ekua Avomo υπέγραψαν, σήμερα, στα γραφεία της Κυπριακής Μόνιμης Αντιπροσωπείας, στη Νέα Υόρκη, έγγραφο σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισημερινής Γουϊνέας.


Σε κοινό ανακοινωθέν, το οποίο ακολούθησε της υπογραφής, εκφράζεται η επιθυμία των δύο Κυβερνήσεων να εργαστούν για την ενίσχυση της φιλίας και για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους σε όλους τους τομείς, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό και σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές και σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εκφράζεται, επίσης, αμοιβαία πίστη ότι η σύναψη διπλωματικών σχέσεων ανταποκρίνεται στα εθνικά συμφέροντα των δύο κρατών και ότι θα βοηθήσει στην εμπέδωση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας καθώς, επίσης, και στην ειρηνική συνύπαρξη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αμοιβαίο σεβασμό προς την εθνική κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα των κρατών, καθώς και στην αρχή της μη παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών.

Η Ισημερινή Γουϊνέα είναι μια από τις μικρότερες χώρες τις Κεντρικής Αφρικής και απέκτησε την ανεξαρτησία της από τους Ισπανούς το 1968.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:11:30 PM