Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Υπουργός Εξωτερικών - Τελετή ανανέωσης Μνημονίου - 01/09/2010


Σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010, στις 11.00 π.μ., στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Κυπριανού θα υπογράψει την ανανέωση του Μνημονίου για την εφαρμογή ενός πολυετούς προγράμματος επιμόρφωσης στη γαλλική γλώσσα της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, (Δ.Ο.Γ.) της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.


Η υπογραφή θα γίνει στην παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού και υπεύθυνου του προγράμματος «Τα γαλλικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση» κ. Stéphane Lopez, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού δρος Ανδρέα Δημητρίου, υψηλόβαθμων στελεχών της Κυπριακής Κυβέρνησης που εμπλέκονται ή παρακολουθούν το πρόγραμμα και των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών και Επίτιμων Προξένων των χωρών μελών του Δ.Ο.Γ. που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο.

Το Μνημόνιο έχει ως στόχο την εφαρμογή ενός πολυετούς προγράμματος επιμόρφωσης, στη γαλλική γλώσσα, Λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας οι οποίοι χειρίζονται ευρωπαϊκά θέματα και συμμετέχουν στις εργασίες θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και των Λειτουργών που θα εμπλακούν ενεργά κατά την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Παρόμοια Μνημόνια έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια με πολλά κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν και στον Δ.Ο.Γ. Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη γαλλική γλώσσα άρχισε, παράλληλα, να επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια από τον Δ.Ο.Γ. και καλύπτει πλέον και άλλες ηπείρους.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:27:51 PM