Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Εξωτερικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Εξωτερικών


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Υπουργείο Εξωτερικών πληροφορεί όσους υπέβαλαν αίτηση για διορισμό στις κενές θέσεις Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εξωτερικών, που προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 11.4.2008, ότι ο Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός που προβλέπεται από το Σχέδιο Υπηρεσίας των εν λόγω θέσεων, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 09:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και θα περιλαμβάνει τις πιο κάτω Ενότητες:

1) Ελληνικά – Βαρύτητα 20%
Έκθεση ιδεών
Κατανόηση κειμένου
Γλωσσικές παρατηρήσεις

2) Αγγλικά – Βαρύτητα 20%
Μετάφραση κειμένου από Αγγλικά σε Ελληνικά
Κατανόηση κειμένου
Γλωσσικές παρατηρήσεις

3) Γενικές Γνώσεις – Βαρύτητα 10%
Σύντομες ερωτήσεις πάνω σε θέματα της επικαιρότητας και γενικού ενδιαφέροντος.

4) Ειδικό θέμα στην Πληροφορική / Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές – Βαρύτητα 50%
Ερωτήσεις πάνω σε τεχνικά θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

1. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

2. Προσωπικές συστημένες επιστολές για συμμετοχή στην εξέταση προς όλους τους υποψηφίους έχουν σταλεί ταχυδρομικώς.

3. Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν παραλάβει τη σχετική επιστολή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εξωτερικών είτε τηλεφωνικώς, στα τηλέφωνα 22401178 και 22401180, είτε με προσωπική επίσκεψη στα γραφεία του Υπουργείου για διευθέτηση της συμμετοχής τους στην εξέταση.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

8 Οκτωβρίου 2008Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/06/2016 08:27:39 AM