Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - 04/06/2009


Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε στις 3 Ιουνίου 2009 αίτηση για να καταστεί πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, γνωστού ως CERN.


Το CERN είναι το μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών και, ειδικότερα, σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο. Βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Ιδρύθηκε το 1954 από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος.

Το CERN απασχολεί σήμερα περίπου 2,000 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ περίπου 6,500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), περίπου το μισό της κοινότητας της σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο, ασχολούνται με πειράματα που οργανώνονται από το CERN.

Η εξέταση/αξιολόγηση της αίτησης της Κύπρου θα γίνει από Ομάδα Εργασίας, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Ακολούθως, εάν η σύσταση της Ομάδας Εργασίας είναι θετική, τότε η Κύπρος θα αποκτήσει την ιδιότητα «χώρας υποψήφιας προς ένταξη» για περίοδο 1-5 ετών, περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να ικανοποιήσει συγκεκριμένα κριτήρια.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:16:47 PM