Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Απόφαση 1186ης Συνεδρίας της Επιτροπής Υπουργών (ΑΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, 5 Δεκεμβρίου 2013 - 07/12/2013


Κατά την 1186η συνεδρία της Επιτροπής Υπουργών (Ανθρώπινα Δικαιώματα) του Συμβουλίου της Ευρώπης, 3-5.12.2013, συνεχίστηκε η εξέταση της εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΑΔ όσον αφορά στην πτυχή των αγνοουμένων, στα πλαίσια της 4ης Διακρατικής Προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της Τουρκίας, καθώς και στη υπόθεση Βαρνάβα και άλλοι εναντίον της Τουρκίας. Στη συνεδρία προσκλήθηκαν τα τρία μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) και παρουσίασαν το μέχρι σήμερα έργο της ΔΕΑ και απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν από εκπροσώπους κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Σε παρέμβασή της η κυπριακή αντιπροσωπεία αναφέρθηκε στην πάγια δέσμευσή της για στήριξη του έργου της ΔΕΑ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι το έργο της ΔΕΑ δεν υποκαθιστά τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Τουρκία για να εκτελέσει την απόφαση του ΕΔΑΔ στην 4η Διακρατική Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της Τουρκίας.

Μετά το πέρας της παρουσίασης της ΔΕΑ, ακολούθησε κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Υπουργών κατά την οποία υιοθετήθηκε Απόφαση που καλεί, μεταξύ άλλων, την Τουρκία να ενισχύσει τις προσπάθειές της και να επιτρέψει στη ΔΕΑ ταχεία πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων περιφραγμένων στρατιωτικών περιοχών. Σημειώνει παράλληλα τις τουρκικές διαβεβαιώσεις ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει στη ΔΕΑ την πρόσβαση στις περιοχές αυτές.

Όσον αφορά στην υπόθεση Βαρνάβα και άλλοι, εναντίον Τουρκίας, η Απόφαση της Επιτροπής Υπουργών υπενθυμίζει το Ενδιάμεσο Ψήφισμα του Σεπτεμβρίου 2013, σημειώνει με λύπη πως η Τουρκία δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτό και τονίζει με εντονότερο τρόπο την υποχρέωση της Τουρκίας να καταβάλει τις αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν από το ΕΔΑΔ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:47:53 PM