Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Έναρξη τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας - 08/04/2016


Πρώτη τριμερής συνάντηση σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων Εξωτερικών


Την Δευτέρα 11 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία η πρώτη τριμερής συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Εξωτερικών των τριών κρατών. Η συνάντηση αυτή είναι απόρροια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας τον περασμένο Νοέμβριο και της τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς Αλέξανδρος Ν. Ζήνων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, Πρέσβυς Δημήτριος Παρασκευόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Πρέσβυς Mohammad Tayseer Bani Yasin.

Κατά την τριμερή συνάντηση θα συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η προσφυγική κρίση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θα προετοιμαστεί η πρώτη συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας σε πολιτικό επίπεδο

Πριν την έναρξη της συνάντησης, στις 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των τριών με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη. Με το πέρας της τριμερούς συνάντησης θα υιοθετηθεί κείμενο κοινής διακήρυξης.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 05:00:33 PM