Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ειδικού Γραπτού Διαγωνισμού για πλήρωση κενής θέσης λειτουργού/συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 10/10/2014


Σε συνέχεια της γνωστοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4779 και ημερομηνία 20.6.2014, με τον Αριθμό 291 και υπό τον τίτλο «Πρόσληψη ενός λειτουργού/συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του Ειδικού Γραπτού Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.


2. Η αποκάλυψη των ονομάτων από τα εξεταστικά τετράδια των υποψηφίων έλαβε χώρα σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2014, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης όλων των θεμάτων από την εξεταστική επιτροπή. Η διαδικασία αποκάλυψης των ονομάτων έγινε παρουσία ανεξάρτητών λειτουργών και παρατηρητών για σκοπούς εγκυρότητας και ακεραιότητας της διαδικασίας αποκάλυψης και καταχώρισης της βαθμολογίας των υποψηφίων στον σχετικό πίνακα αποτελεσμάτων.

3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη και επιστολή που εστάλη σε όλους τους υποψηφίους, οι επιτυχόντες στον Ειδικό Γραπτό Διαγωνισμό είναι όσοι εξασφάλισαν βαθμολογία τουλάχιστον 60% σε κάθε μία από τις τρεις ενότητες (36/60 Θέματα Ε.Ε., 12/20 Ελληνική Γλώσσα, 12/20 Αγγλική Γλώσσα).

4. Οι επιτυχόντες στον Ειδικό Γραπτό Διαγωνισμό θα κληθούν σε προφορική εξέταση, αφού διαπιστωθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης, ενώπιον ειδικής εξεταστικής επιτροπής, υπό τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί μέσω συστημένων προσωπικών επιστολών και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών.

5. Τα αποτελέσματα του Ειδικού Γραπτού Διαγωνισμού είναι στον σύνδεσμο http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/ministry04_gr/ministry04_gr?OpenDocument (Αποτελέσματα Εξετάσεων).

6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22651147.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:52:58 PM