Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 16η Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας


Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε στη 16η Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ανταναναρίβο της Μαδαγασκάρης στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2016. Θέμα της Συνόδου ήταν «η προώθηση της κοινής και υπεύθυνης ανάπτυξης ως μέσο για την παγκόσμια σταθερότητα» ενώ κατά τη διάρκεια αυτής υιοθετήθηκε η Διακήρυξη του Ανταναναρίβο καθώς και τα συνδεδεμένα με αυτή ψηφίσματα.


Σε σχετική αναφορά σε ένα εκ των ανωτέρω ψηφισμάτων, τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας αναφέρονται και στην κατάσταση στην Κύπρο όπου, μεταξύ άλλων εκφράζουν τη λύπη τους για τη συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού και χαιρετούν τη δέσμευση των δυο κοινοτήτων, τις προσπάθειές τους καθώς και αυτές των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση μιας δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης λύσης για την επανένωση της Κύπρου. Ζητούν επίσης την εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβανομένου του Ψηφίσματος 1251 (29/6/1999), το οποίο προνοεί πως μια διευθέτηση στο Κυπριακό θα πρέπει να βασίζεται σε ένα κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, με διασφαλισμένη την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητά του, και που θα περιλαμβάνει δύο πολιτικά ίσες κοινότητες, σε μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία, όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρουν επίσης πως μια τέτοια διευθέτηση πρέπει να αποκλείει την ένωση ολόκληρου ή μέρους του νησιού με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης και όπως αυτή είναι επίσης συμβατή με το Κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κύπρος είναι κράτος-μέλος. Τα Κράτη Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας επαναλαμβάνουν τέλος τη σημασία αποφυγής κάθε μορφής δηλώσεων και ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση, την ανάγκη της διατήρησης του κλίματος εμπιστοσύνης, και όπως όλα τα μέρη επιδείξουν εποικοδομητικό πνεύμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνέχιση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων.

Στο πλαίσιο των Εργασιών της Συνόδου Κορυφής, εγκρίθηκε το αίτημα της περιοχής της Νέας Καληδονίας να καταστεί συνδεδεμένο μέλος του Οργανισμού καθώς και αυτά της Αργεντινής, της Κορέας και της περιοχής του Καναδά-Οντάριο, να καταστούν παρατηρητές αυτού. Αποφασίστηκε επίσης όπως η επόμενη Σύνοδος Κορυφής το 2018 του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας πραγματοποιηθεί στο Ερεβάν της Αρμενίας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/11/2016 09:22:50 AM