Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών στη συνέντευξη Τύπου για τον πρώτο χρόνο Διακυβέρνησης - 15/05/2009


Σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Εξωτερικών και σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Όπως ήδη γνωρίζετε, η σημερινή μας συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ενός έτους διακυβέρνησης του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια.


Το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί πολύ στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρόεδρο. Έχουμε έναν πολύ καλό συντονισμό στον καθορισμό και στη διαχείριση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ειδικότερα με τις Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά και με τα πολιτικά κόμματα, των οποίων τη συνεργασία θεωρώ πολύ σημαντική, ακόμη και με πολιτικές δυνάμεις που ενδεχομένως έχουμε σε επί μέρους θέματα διαφορετικές προσεγγίσεις. Γι’ αυτό και οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα πολιτικά κόμματα για τη στήριξη που δίνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας τον εθνικό ρόλο που διαδραματίζουμε, ειδικά στο εξωτερικό.

Όπως εξήγγειλα από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μου, ήταν τρεις οι κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών: η ενίσχυση της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού, το να καταστεί η Κύπρος ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό, ενεργό μέλος της ΕΕ και η ενίσχυση και αναθέρμανση των σχέσεών μας με τρίτες χώρες παραδοσιακά φίλες, αλλά και άλλες, με τις οποίες μπορεί να υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν ή να μην υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις.

Ως Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε, επίσης, την ευθύνη της διασφάλισης των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της στο εξωτερικό.

Η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική επανάσταση έχουν αλλάξει ριζικά το πεδίο δράσης της διπλωματικής υπηρεσίας. Η εξωτερική πολιτική στην εποχή μας έχει ένα ευρύτερο φάσμα δράσης που επεκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως η οικονομία και η ανάπτυξη, το περιβάλλον και η ενέργεια, ο πολιτισμός, αλλά και η προσπάθεια αντιμετώπισής της τρομοκρατίας.

Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι μια από τις δεσμεύσεις μας –και πιστεύω ότι ως ένα βαθμό το έχουμε πετύχει- ήταν να μην έχουμε μονοθεματική εξωτερική πολιτική. Παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για μας η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Ωστόσο, θεωρούμε ότι για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί ως Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να έχουμε εξωτερική πολιτική σε όλους τους τομείς τόσο ως ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και απευθείας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσεις, τοποθετήσεις και πολιτική σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε θέσεις για τη Ζιμπάμπουε, έχουμε έντονες θέσεις για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, έχουμε έντονες απόψεις και συμβολή στις σχέσεις ΕΕ –Ρωσίας και γενικότερα σε θέματα που είναι στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι η ενεργός συμμετοχή μας σε αυτά μας δίνει την αξιοπιστία και τη δυνατότητα στην κατάλληλη στιγμή να προβάλουμε τα ζητήματα που αφορούν άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων χρειαζόμαστε τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από την Κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα ΜΜΕ, τον ιδιωτικό τομέα και τα πολιτικά κόμματα. Το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη μου συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ προγραμματίζεται και η 2η συνάντηση περί τα τέλη Μαΐου.

Βασικοί στόχοι της εξωτερικής μας πολιτικής είναι:

  • Η ανάδειξη της «προστιθέμενης αξίας» της Κύπρου.
  • Η ενεργός συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Τακτικές επαφές με όλους τους παίκτες κλειδιά στο Κυπριακό στη βάση ενός ειλικρινούς διαλόγου.
  • Η εποικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Η αναθέρμανση των σχέσεων μας με παραδοσιακά φίλες χώρες.
  • Η προβολή του ρόλου που δύναται να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων απαιτείται μια συνεχής επαφή, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Άλλωστε, η αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών είναι στο εξωτερικό. Όσες συναντήσεις και να γίνονται στο πλαίσιο πολυμερών συνεδρίων, η επίσκεψη σε χώρες, ιδιαίτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μεγάλη σημασία, αφού όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα για εις βάθους συζήτηση των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, αλλά τυγχάνει και ιδιαίτερης εκτίμησης.

Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τηρώ τη δέσμευση που ανέλαβα από την αρχή, ότι δεν πρόκειται να ασκώ εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό, είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί μια διακριτική και συνετή προσέγγιση, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ξέρω ότι αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι απογοητευτικό ή ακόμη και εκνευριστικό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, διότι πολλά ζητήματα τυγχάνουν αναγκαστικά πολύ διακριτικού χειρισμού. Ωστόσο, δεν μπορεί όλα να γίνονται δημόσια και μέσω των ΜΜΕ. Έχει σημασία η διαφάνεια, αλλά κατά τη διάρκεια χειρισμών πολλές φορές πρέπει να υπάρχει διακριτικότητα. Κι εδώ θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας, αφού θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου. Είμαστε μια μικρή χώρα και πολλές φορές η αποκάλυψη κάποιων κινήσεων που σχεδιάζουμε τις εξουδετερώνει εκ των προτέρων.

Κυπριακό

Το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και ο στόχος επίλυσης του, που αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της εκάστοτε Κυβέρνησης, προσδίδουν ιδιαίτερο ρόλο στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη διαχείριση των καθημερινών και πολύπλευρων προβλημάτων που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη διαίρεση και κατοχή.

Στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντικός ο ρόλος και η αμέριστη υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, με την οποία διατηρούμε μια στενή και τακτική επαφή σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο δυνατός συμπαραστάτης της Κύπρου.

Στόχος είναι η μέγιστη συμβολή στις προσπάθειες για επίτευξη μίας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και των αρχών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας και βοηθάμε στην προετοιμασία των συναντήσεών του. Ωστόσο, οφείλω να υπογραμμίσω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στις σχέσεις με άλλα κράτη και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να συμμετέχει στις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Γι΄ αυτό και ουδέποτε υπήρξε παρουσία Υπουργού Εξωτερικών στο τραπέζι των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών εμπίπτουν, επίσης, η συνεχής ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας και η προώθηση των θέσεων μας στο Κυπριακό, η ενημέρωση για θέματα αγνοουμένων, σφετερισμού Ε/Κ περιουσιών στα κατεχόμενα, παράνομα «πανεπιστήμια» και των άλλων πτυχών του προβλήματος, η αντιμετώπιση των προσπαθειών για αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος, μέσω επαφών με άλλες κυβερνήσεις ή οργανισμούς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ισλαμικής Διάσκεψης.

Ως Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε, επίσης, αναπτύξει ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ομαλή εφαρμογή του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή και του Χρηματοδοτικού Κανονισμού στο πλαίσιο της νομιμότητας και τηρουμένων των σωστών διαδικασιών. Αυτή η θέση έχει γίνει κατανοητή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα υπάρχουν πολύ λιγότερα προβλήματα από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, παραμένουμε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε το θέμα πολύ στενά.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση: η λεγόμενη απομόνωση είναι αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και του διαχωρισμού που επιβάλει η Τουρκία μέσω των κατοχικών στρατευμάτων. Να υπενθυμίσω την αναφορά της Αμερικανίδας ομολόγου μου κας Κλίντον, κατά την επίσκεψή της στην Άγκυρα, ότι η «απομόνωση» θα αρθεί στο πλαίσιο της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Αυτή η φράση είχε περάσει κάπως απαρατήρητη. Μας ενόχλησε, βεβαίως, η αναφορά σε «απομόνωση», όμως το γεγονός είναι ότι αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της επίλυσης του Κυπριακού.

Όσον αφορά στο απευθείας εμπόριο, ουδέποτε υπήρξε υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς οποιονδήποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε να ενισχύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο προσπάθειας επανένωσης του νησιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ορισμένες προτάσεις, δύο εκ των οποίων υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο, ο Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή και ο Χρηματοδοτικός Κανονισμός. Το απευθείας εμπόριο δεν υιοθετήθηκε. Το ότι υπάρχει αθέτηση υποσχέσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παραπληροφόρηση από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης.


Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις εργασίες όλων των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας και των πολιτών της. Λόγω του ότι είμαστε μια μικρή χώρα με λίγες ψήφους στο Συμβούλιο έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή μας στο στάδιο διαμόρφωσης μιας απόφασης, όπου μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή, παρά στην τελική ψηφοφορία.


Ευρωτουρκικά

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη παρακολούθησης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων της Τουρκίας για την Κύπρο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θέση μας είναι γνωστή: δεχόμαστε τη δυνατότητα της Τουρκίας να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι αυτή η πορεία που έχει ήδη ξεκινήσει μπορεί να οδηγήσει εκεί, χωρίς όμως εκπτώσεις, χωρίς ειδική μεταχείριση και νοουμένου ότι τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι όσον αφορά σε ψηφίσματα, συμπεράσματα Συμβουλίων, τοποθετήσεις διεθνών οργανισμών, ακόμη και δηλώσεις που γίνονται, δεν υπάρχει εξασφάλιση κεκτημένων. Κάθε φορά δίδεται μια καινούργια μάχη και γίνεται μια νέα μεγάλη προσπάθεια, ώστε να υπάρχει σωστή φρασεολογία, ορολογία, θέση ή τοποθέτηση. Με την αναβάθμιση που έχει επιτύχει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια είναι πιο έντονη αυτή η προσπάθεια.

Εκτιμώ ότι έχει γίνει καλή διαχείριση του θέματος από το Υπουργείο Εξωτερικών. Διατηρούμε τις σωστές τοποθετήσεις και τις ενισχύουμε. Ωστόσο, τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ως παράδειγμα τούτου, αναφέρω την προσπάθεια αλλοίωσης των Συμπερασμάτων του Δεκέμβρη 2008 από ομάδα κρατών μελών. Με αντίδραση τόσο δική μου όσο και από πλευράς Υπουργείου αυτές οι τοποθετήσεις αποσύρθηκαν και απορρίφθηκαν.

Έχουμε ακόμη πετύχει την αναγνώριση του κυριαρχικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης από το σύνολο των Κρατών Μελών της ΕΕ.


Ανάληψη Προεδρίας ΕΕ από τη Δημοκρατία το 2ο εξάμηνο του 2012

Έχει αρχίσει η προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Σε αυτό το πλαίσιο έχει οριστεί Πρέσβης ως Συντονιστή για την προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ. Ήδη πραγματοποιούνται από τον Μάρτιο του 2008 συντονιστικές συναντήσεις υπηρεσιακών παραγόντων από τις 3 χώρες. Πραγματοποιήθηκε επίσης πρόσφατα στη Κύπρο η πρώτη άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Πολωνίας-Δανίας-Κύπρου για σκοπούς οργάνωσης της κοινής προεδρίας των τριών χωρών.

Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο


Το Υπουργείο Εξωτερικών συνέχισε εντατικά την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των εναρμονιστικών νομοθετημάτων, με απώτερο στόχο την έγκαιρη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη μεταφορά του δεσμευτικού κοινοτικού κεκτημένου στο εσωτερικό της δίκαιο.


Διμερείς Σχέσεις

Ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη των στόχων μας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας έχει η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων της Κύπρου τόσο με κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τον τελευταίο χρόνο. Συγκεκριμένα:

  • Προωθήθηκε η αναθέρμανση των σχέσεων μας με παραδοσιακά φίλες χώρες (επίσκεψη σε Κούβα, Σερβία, Αλγερία).
  • Τηρήθηκαν τακτικές επαφές με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας: ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο. (Ιδιαίτερης σημασίας οι συναντήσεις του Υπουργού Υπουργού Εξωτερικών με Rice, Biden, Clinton, Lavrov).
  • Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρες που δεν υπήρξαν επισκέψεις σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών (Αυστραλία, Βραζιλία, Αλβανία, Παναμάς) ή δεν έγιναν επισκέψεις τα τελευταία δέκα χρόνια (Αργεντινή).
  • Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στη Μέση Ανατολή (Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Ιράν) και κράτη μέλη Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης.
  • Υπήρξαν επαφές με Διεθνείς Οργανισμούς (ΓΓ ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης).

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σταθώ στην πρόσφατη συνάντηση μου στην Κωνσταντινούπολη με το ΓΓ του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης. Όπως ξέρετε, είναι ο κατεξοχήν προβληματικός οργανισμός για την Κυπριακή Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι τα ψηφίσματα που υιοθετούνται όχι μόνο δεν συμβάλουν, αλλά δημιουργούν και προβλήματα στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Η επαφή μου με το ΓΓ έχει σημασία, δεν σημαίνει ότι λύσαμε τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει ένας διάλογος.


Ίδρυση νέων Αποστολών

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε:
  • Ενίσχυση παρουσίας και ρόλου στον αραβικό χώρο (άνοιγμα Πρεσβειών στην Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).
  • Ίδρυση νέων Πρεσβειών (έμφαση σε περιοχές, όπου η Δημοκρατία δεν εκπροσωπείται επαρκώς – Βραζιλία, Κούβα, Ινδονησία).
  • Άνοιγμα Γραφείου στη Ραμάλλα, από κοινού με τη Μάλτα.
  • Ίδρυση τριών νέων Προξενείων στη Ρωσία και ενός Γενικού Προξενείου στο Καζακστάν (για ενίσχυση του τουρισμού).
  • Άνοιγμα Γραφείου Πρεσβείας στην Ουκρανία και αναβάθμιση σε Πρεσβεία του Γραφείου στη Βουλγαρία.

Ενίσχυση διμερών σχέσεων

Άλλες κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων περιλαμβάνουν:
  • Δημιουργία γραφείου κοινής εκπροσώπησης με Μάλτα στο Τελ Αβίβ και Ραμάλα.
  • Ενισχυμένη συνεργασία με Ουγγαρία και Ισπανία για φιλοξενία Κυπρίων διπλωματών στις αποστολές τους σε τρίτες χώρες (Ινδονησία).
  • Προώθηση σχέσεων ΕΕ με τρίτες χώρες (Ρωσία, Κίνα, Παναμάς).
  • Κοινή Πρωτοβουλία με Ιρλανδία για αναβάθμιση σχέσεων ΕΕ με Παλαιστινίους.
  • Προώθηση διπλωματικών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας (σύναψη διπλωματικών σχέσεων με Ισημερινή Γουινέα, Γουινέα Μπισσάο και Αραβικό Σύνδεσμο).


Διμερείς Συμφωνίες

Το 2008, μεταξύ άλλων, επιτεύχθηκαν:
  • Υπογραφή Πολιτικής Διακήρυξης με Ρωσία
  • Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με Ηνωμένο Βασίλειο
  • Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για διαβουλεύσεις με Υπουργεία Εξωτερικών άλλων χωρών (Συρία – Βενεζουέλα – Ελ Σαλβαδόρ- Κατάρ)
  • Προώθηση συμφωνιών κατάργησης διπλωματικών θεωρήσεων.


Οικονομική Διπλωματία

Η οικονομική διπλωματία έχει σήμερα αναβαθμισμένη σημασία, ιδιαίτερα στην μετά την ένταξη μας εποχή και σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση. Αξιοποιώντας την γεωγραφική θέση της Κύπρου και τις φιλικές σχέσεις που διατηρούμε με πλείστες χώρες προωθούμε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα της Δημοκρατίας και των πολιτών της. Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Αναπτυξιακή Συνεργασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια

Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το Κοινοτικό Κεκτημένο, έχει ενεργό συμμετοχή στον τομέα της Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε. Η αναπτυξιακή μας Βοήθεια επικεντρώνεται σε 6 χώρες: Αίγυπτος, Μάλι, Λεσόθο, Υεμένη, Παλαιστινιακά εδάφη, Λίβανος, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια δώσαμε σε Κούβα, Παλαιστινιακή Αρχή, Κίνα και Μυανμάρ, Λίβανο, Αυστραλία, Αϊτή, Κιργιστάν, Γεωργία.

Υπηρεσία Αποδήμων & Επαναπατρισθέντων

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε συνεχή επαφή με τους Απόδημους Κυπρίους και προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να στηρίξει τις ομογενειακές οργανώσεις.

Διαφώτιση

Προχωρούμε σε ανασχεδιασμό του τομέα της Διαφώτισης, ώστε να γίνεται πιο στοχευμένα, προληπτικά και αποτελεσματικά.


Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

Κινηθήκαμε με αποφασιστικό τρόπο και δώσαμε λύση σε ένα πρόβλημα που προϋπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Έχει τροποποιηθεί το καταστατικό, διορθώθηκαν όλα τα νομικά κενά, έχει διοριστεί νέο συμβούλιο και προκηρύχτηκε η θέση του Γενικού Διευθυντή.


Εκσυγχρονισμός Διπλωματικής Υπηρεσίας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για ενίσχυση της διπλωματικής υπηρεσίας και επαρκή στελέχωση των Διπλωματικών μας Αποστολών.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι η διπλωματική υπηρεσία είναι ένα πεδίο δράσης γεμάτο προκλήσεις άλλα και ευκαιρίες. Στη δική μας περίπτωση τα μέσα είναι λιγοστά και οι αντίπαλοι μας είναι πιο ισχυροί. Όμως, σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για την επίτευξη των στόχων μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και όλο το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών για την υποστήριξη τους.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω ότι, με εξαίρεση το Κυπριακό, τα περισσότερα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών όσο σημαντικά κι αν είναι, δεν «πουλάνε». Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενημερώνονται οι Κύπριοι πολίτες. Εδώ έγκειται και ο ρόλος των ΜΜΕ που δεν είναι απλά ενημερωτικός, αλλά και επιμορφωτικός. Είμαστε μια μικρή χώρα με ένα τεράστιο διεθνές πρόβλημα και είναι απαραίτητη η δραστηριοποίησή μας στο εξωτερικό και η ανάπτυξη πολιτικής σε όλους τους τομείς. Εδώ βασίζομαι σε εσάς, έστω και αν δεν θα φέρουν τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα οι αναφορές σε αυτά τα θέματα, να γίνεται μια αποτελεσματική ενημέρωση ή καλύτερα επιμόρφωση του Κύπριου πολίτη.

Σας ευχαριστώ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:16:12 PM